Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 23. 06. 2024        
 Hlavná stránka

11. Vyšší veliteľsko - štábny kurz úspešne ukončený
 
    V termíne od 7. apríla - 18. júla 2014 bol v Akadémii ozbrojených síl (AOS) na základe mimoriadnej požiadavky OS SR realizovaný 11. Vyšší veliteľsko - štábny kurz v gescii Centra vzdelávania AOS. Kurz je súčasťou kariérneho vzdelávania dôstojníkov OS SR, ktoré je koncipované ako nepretržitá a systematická príprava počas celej doby trvania výkonu služby.

    Kurz absolvovalo 11 profesionálnych vojakov rezortu obrany (2 podplukovníci, 9 majorov) z podriadenosti Ministerstva obrany SR, Generálneho štábu OS SR, Pozemných a Vzdušných síl OS SR. Úspešným absolvovaním kurzu získali profesionálni vojaci odborné predpoklady na hodnosť podplukovník a plukovník.

    Študijný program kurzu bol zameraný na problematiku národnej a medzinárodnej bezpečnosti, vojenské umenie, velenie a riadenie a spoločensko – vednú oblasť. Výučbu majoritne zabezpečoval vedecko – pedagogický zbor katedier AOS. Nezastupiteľné miesto v rámci výchovno – vzdelávacieho procesu mali prednášky príslušníkov Generálneho štábu OS SR a Ministerstva obrany SR, ktorí sa venovali špecifickým odborným témam vo svojej pôsobnosti s cieľom odovzdať aktuálne poznatky a skúsenosti budúcim vyšším funkcionárom rezortu obrany. V rámci programu Erasmus (program mobility vysokoškolských učiteľov) prednášali pedagógovia z Univerzity obrany v Brne (ČR), Akadémie pozemných síl vo Wroclawi (Poľsko) a Akadémie pozemných síl v Sibiu (Rumunsko). Na výučbe sa tiež podieľal Klub generálov SR zastúpený brig. gen. v. v. doc. Ing. Františkom Bartkom, CSc. a príslušníci Akadémie policajného zboru v Bratislave. Účastníci kurzu absolvovali študijné cesty do zmiešaného krídla na Sliači a Národného centra EOD v Novákoch.

    Obhajoby záverečných prác boli vykonané dňa 17. júla 2014. Skúšobná komisia pod vedením náčelníka Štábu pre podporu operácií Generálneho štábu OS SR brig. gen. Ing. Daniela Zmeka (členovia: prorektor pre vojenské veci AOS plk. Ing. Ľubomír Matta a doc. Ing. Pavel Bučka, CSc., Katedra bezpečnosti a obrany AOS) konštatovala, že všetci účastníci kurzu úspešne obhájili svoje záverečné práce, pri zadávaní ktorých sa prihliadalo predovšetkým na využiteľnosť vo vojenskej praxi.

    Úspešnou obhajobou záverečných prác účastníci kurzu splnili poslednú podmienku na úspešné absolvovanie kurzu.
  
  
      Ďašie fotografie:
        - z ukončenia VVŠK
        - z priebehu VVŠK
  text: mjr. Ing. Vladimír Kožuškanič    
foto: Ing. Danuša Spilá, mjr. Ing. Vladimír Kožuškanič    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (4195)