Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 07. 12. 2023        
 Hlavná stránka

Otvorenie 19. ZVŠK
 
    Za účasti zastupujúceho riaditeľa Centra vzdelávania AOS pplk. Ing. Milana Švrla bol dňa 3. septembra 2014 otvorený 19. Základný veliteľsko-štábny kurz (ZVŠK).

    Do kurzu nastúpilo 24 dôstojníkov z rezortu obrany, ktorí sa budú vzdelávať v piatich tematických moduloch.

    V module Riadenie ľudských zdrojov sa študenti kurzu budú stretávať s témami z vojenskej sociológie, vojenskej psychológie, vojenskej etiky, komunikácie a vojenskej diplomacie a manažmentu. Moduly Bezpečnosť a obrana, Vojenské operácie, Velenie a riadenie poskytnú účastníkom kurzu poznatky z bezpečnostnej politiky a bezpečnostného systému štátu, obrany a obrannej politiky štátu, operačného umenia, štruktúry obrany, doktrinálnych dokumentov, vojenských operácií a plánovacieho a rozhodovacieho procesu. Kurz obsiahne 323 vyučovacích hodín a potrvá do 7. novembra 2014. V kurze budú vyučovať učitelia AOS a externí lektori - odborníci z útvarov a zložiek rezortu obrany ako aj zahraničných vojenských akadémii.

    História týchto kurzov v ich terajšej podobe siaha do roku 2004. Za dobu 10 rokov sa v predchádzajúcich 18 - tich ZVŠK pripravilo 577 profesionálnych vojakov.
  
    
  
        Ďašie fotografie   text: mjr. Mgr. Miloslav Mlynár    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (3801)