Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 16. 07. 2024        
 Hlavná stránka

Ukončenie 19. DKAVŠ v najpočetnejších odbornostiach
 
    V termíne od 24. septembra 2018 do 29. marca 2019 bol Centrom vzdelávania Akadémie ozbrojených síl organizovaný 19. dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl (DKAVŠ) v najpočetnejších vojenských odbornostiach: letectvo, letecké pozemné informačné systémy, služba letiskového zabezpečenia, inžinierska letecká služba, rádiolokačný prieskum, komunikačné a informačné systémy, ochrana utajovaných skutočností, pešie, motorizované, mechanizované a tankové vojsko, delostrelectvo, ženijná podpora a EOD, radiačná, chemická a biologická ochrana, čestná stráž, vojenské zdravotníctvo, spravodajstvo a elektronický boj, logistika, personálny manažment, mobilizácia a doplňovanie, psychologická služba, telesná príprava a šport, vojenský vrcholový šport, právna služba, topografická služba, finančno-ekonomická služba, vojenský manažment a výcvik.

    DKAVŠ je súčasťou prípravy pre hodnostný zbor dôstojníkov rezortu Ministerstva obrany Slovenskej republiky a úspešne ho ukončilo 66 absolventov - poručíkov.

    Cieľom kurzu bolo poskytnúť jeho účastníkom vstupné vojenské vzdelanie pre získanie požiadavky na vojenskú hodnosť poručík, nadporučík a kapitán. Kurz bol rozdelený na všeobecnú vojenskú prípravu (VVP) a odbornú vojenskú prípravu (OVP). VVP je pre všetkých účastníkov kurzu spoločná. Po jej skončení je vykonávaná OVP, ktorá je organizovaná podľa predurčených vojenských odborností a ich špecializácií v rôznych líniách vzdelávania a v rôznej dĺžke kurzu, určenej služobným predpisom ministra obrany SR. Preto ukončenia jednotlivých odborností a špecializácií sa konali v 10 rôznych termínoch, a to od 4. 1. - 18. 4. 2019, ich dôstojný a slávnostný priebeh bol spojený aj s účasťou predstaviteľov MO SR, GŠ OS SR, PÚ OS SR a CV AOS.

    19. DKAVŠ bol špecifický aj tým, že sa tu stretli profesionálni vojaci v prípravnej štátnej službe, ktorí získali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, po absolvovaní základného vojenského výcviku v Martine, a profesionálni vojaci, ktorí už pôsobia v hodnostnom zbore mužstva alebo poddôstojníkov OS SR, ktorí získali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a boli výberovým konaním predurčení do dôstojníckych funkcií.
  
  
                         
  
        Ďalšie fotografie v galérii   text: -iš-    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (5127)