Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 16. 07. 2024        
 Hlavná stránka

Ukončenie 20. DKAVŠ v 14 vojenských odbornostiach
 
    V termíne od 4. marca 2019 až do 22. novembra 2019 bol Centrom vzdelávania Akadémie ozbrojených síl organizovaný 20. dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl (DKAVŠ) v 14 vojenských odbornostiach: A20 - letectvo, C10 - komunikačné a informačné systémy, C20 - ochrana utajovaných skutočností, G10 - pešie, motorizované, mechanizované a tankové vojsko, G20 - delostrelectvo, G30 - ženijná podpora a EOD, G40 - radiačná, chemická a biologická ochrana, I10 - spravodajstvo a elektronický boj, L10 - logistika, M30 - psychologická služba, P10 - vojenská polícia, S11 - právna služba, S12 - topografická služba a S14 - finančno-ekonomická služba.

    DKAVŠ je súčasťou prípravy vzdelávania pre hodnostný zbor dôstojníkov rezortu Ministerstva obrany Slovenskej republiky, pričom ho úspešne ukončilo 49 absolventov z toho bolo vymenovaných do poručíckej hodnosti 48 absolventov.

    Cieľom kurzu bolo poskytnúť jeho účastníkom vstupné vojenské vzdelanie pre získanie požiadavky na vojenskú hodnosť poručík, nadporučík a kapitán. Kurz bol rozdelený na všeobecnú vojenskú prípravu (VVP) a odbornú vojenskú prípravu (OVP). VVP bola pre všetkých účastníkov kurzu spoločná a na jej vzdelávaní sa hlavne podieľali príslušníci centra vzdelávania a veliteľ kurzu DKAVŠ (školské jednotky). Po jej skončení bola vykonávaná OVP, ktorá bola naplánovaná a organizovaná podľa predurčených vojenských odborností a ich špecializácií v rôznych líniách vzdelávania a v rôznej dĺžke kurzu, určenej služobným predpisom ministra obrany SR č.123/2015. Z toho dôvodu sa konali ukončenia jednotlivých odborností a špecializácií v 6 rôznych termínoch, a to 14. 6. 2019, 4. 7. 2019, 19. 7. 2019, 2. 8. 2019, 16. 8. 2019 a 22. 11. 2019. Na jej vzdelávaní sa v prevažnej miere podieľali útvary a zariadenia pozemných síl OS SR, vzdušných síl OS SR, ÚLZ a GŠ OS SR ako aj rezortné zložky MO SR a mimorezortné zložky NBÚ SR.

    Dôstojný a slávnostný priebeh vybraných ukončení bol spojený aj s účasťou bývalého náčelníka Vojenskej kancelárie prezidenta SR genpor. Ing. Mariána Áča, PhD., riaditeľa personálneho úradu OS SR plk. Ing. Ivana Sálašiho a predstaviteľov AOS.

    20. DKAVŠ bol špecifický aj tým, že sa tu stretli profesionálni vojaci v prípravnej štátnej službe, ktorí získali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, po absolvovaní základného vojenského výcviku v Martine a profesionálni vojaci, ktorí už pôsobia v hodnostnom zbore mužstva alebo poddôstojníkov OS SR, ktorí získali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a boli výberovým konaním predurčení do dôstojníckych funkcií.
  
  
            
  
  
    text: -iš-    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (5127)