Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 16. 07. 2024        
 Hlavná stránka

Záverečné skúšky účastníkov 21. DKAVŠ – VVP
 
    Vedomosti študentov 21. Dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl (DKAVŠ) z predmetov všeobecnej vojenskej prípravy preverila skúšobná komisia rektora AOS v dňoch 4. – 5. 12. 2019.

    Jej predseda mjr. Ing. Dušan Hrnčiar mohol na vyhodnotení dňa 5. 12. 2019 s potešením konštatovať, že 23 profesionálnych vojakov v dočasnej štátnej službe a 49 vojakov v prípravnej štátnej službe je pripravených pokračovať v odbornej vojenskej príprave kurzu, ktorá je zameraná na ich predurčenú odbornosť a špecializáciu.

    Všeobecná vojenská príprava DKAVŠ predstavuje samostatný, systematický a účelne organizovaný celok zameraný na získanie základných vedomostí, zručností a vojenských návykov budúcich dôstojníkov, bez rozdielu na odbornosť, potrebných na velenie a riadenie malých taktických jednotiek. Vykonáva sa spoločne počas 11 týždňov.

    Kurz následne pokračuje pre účastníkov na základe ich predurčených vojenských odborností a špecializácií podľa programov odbornej vojenskej prípravy DKAVŠ, v plnení ktorých budú účastníci kurzu od 9. 12. 2019 pokračovať, pričom vychádzajú z požiadaviek GŠ OS SR.

    Po úspešnom ukončení kurzu budú absolventi po splnení podmienok určených zákonom 281/2015 o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, menovaní do poručíckej hodnosti a pripravení na plnenie úloh a na ďalší výcvik v OS SR s cieľom zvládnuť tie najnáročnejšie úlohy vyplývajúce z poslania jednotiek, ku ktorým budú pridelení.
  
  
        Ďalšie fotografie - záverečné skúšky   text: -iš-    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (5127)