Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 16. 07. 2024        
 Hlavná stránka

Ukončenie Doplňujúceho pedagogického štúdia 2017-2019
 
    Záverečnými skúškami v dňoch 9. - 11. júla 2019 ukončilo 8 príslušníkov rezortu obrany externé dvojročné Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ), ktoré garantovala Katedra spoločenských vied a jazykov Akadémie ozbrojených síl (AOS).

    DPŠ organizovalo Centrum vzdelávania AOS a bolo zamerané na pedagogickú činnosť učiteľa profesijných technických predmetov s elektrotechnickým zameraním a zameraním na výpočtovú techniku a informatiku.

    Podľa platnej legislatívy preverili záverečné skúšky spôsobilosti absolventov na učiteľské povolanie a ich vedomosti z troch oblastí pedagogickej činnosti - všeobecnej pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov. K uvedeným skúškam patrila aj obhajoba záverečnej práce, ktorá väčšinou implementovala poznatky zo štúdia do priamej pedagogickej činnosti učiteľa na strednej škole v rámci SR.

    „Záujem o túto formu vzdelávania síce v poslednom období poklesol, súvisí to najmä s nedocenením učiteľskej profesie a statusu učiteľa v spoločnosti, no napriek tomu kvalitný učiteľ a lektor sa bez tejto formy vzdelania v budúcnosti určite nezaobíde“, uviedla doc. Petrufová, vedúca garantujúcej katedry a dodala, že práve preto bude DPŠ naďalej poskytovať štúdium pre profesionálnych vojakov i civilných zamestnancov rezortu.

    Vysvedčenie o absolvovaní DPŠ odovzdal adeptom na učiteľské profesie 11. júla 2019 prorektor pre vzdelávanie AOS doc. Ing. Peter Spilý, PhD.
  
  
  
Ďalšie foto -ds-:
        Slávnostné ukončenie DPŠ
        Záverečné skúšky DPŠ
doc. PhDr. Mária Petrufová, PhD.    
- garant DPŠ    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (5127)