Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 16. 07. 2024        
 Hlavná stránka

Ukončenie kurzu ISOC 20
 
    Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov (ISOC), ktorý začal 25. februára 2019, bol ukončený slávnostnou ceremóniou 26. apríla 2019. Kurzu sa zúčastnilo 17 dôstojníkov v hodnostiach nadporučík až major z Českej republiky, Gruzínska, Ukrajiny a Slovenskej republiky.

    V Akadémii ozbrojených síl (AOS) v Liptovskom Mikuláši sa pripravovali celkom 9 týždňov, počas ktorých absolvovali problematiku plánovania a vedenia vojenských operácií na taktickom stupni velenia v súlade so štandardmi NATO, a to v celom spektre konfliktov v medzinárodnom prostredí. Oboznámili sa s používaním jednotiek rôznych špecializácií a služieb a taktiež s organizačnými štruktúrami jednotlivých bojových jednotiek. Získali základné informácie a zručnosti potrebné pre vojenský rozhodovací proces a sú pripravení pre spoločnú činnosť vo všetkých fázach prípravy a plánovania na taktickej úrovni.

    Okrem prednášok a praktických cvičení absolvovali poznávací výlet do Nízkych a Vysokých Tatier, na pôde akadémie prezentovali svoje krajiny na tzv.„International Day“ a zúčastnili sa futsalového turnaja „O pohár riaditeľa centra vzdelávania“, ktorý aj vyhrali.

    Na záverečnej ceremónii ukončenia kurzu sa zúčastnili: plk. Ing. Tomáš Szalai - v zastúpení riaditeľa Sekcie ľudských zdrojov Ministerstva obrany SR, plk. Ing. Ferdinand Muríň - v zastúpení náčelníka Generálneho štábu OS SR, doc. Ing. Peter Spilý, PhD. - prorektor pre vzdelávanie AOS, plk. Ing. Jozef Wesselényi, Ph.D. - riaditeľ Centra vzdelávania AOS a náčelník Oddelenia medzinárodných kurzov AOS - mjr. Ing. Roman Kráľ.

    Na záver slávnostného zhromaždenia zablahoželali pozvaní hostia absolventom k úspešnému absolvovaniu kurzu. Oceneným najlepším študentom kurzu sa stal npor. Ing. Marek Váňa z Českej republiky.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text, foto: Ing. Zuzana Brestovská    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (5126)