Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 16. 07. 2024        
 Hlavná stránka

Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov - ISOC 21
 
    Slávnostnou ceremóniou bol 6. decembra 2019 ukončený 21. Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov, ktorého sa zúčastnilo 18 dôstojníkov z Českej republiky, Slovenskej republiky a Ukrajiny.

    Študenti, dôstojníci v hodnostiach nadporučík až major, sa na pôde Akadémie ozbrojených síl (AOS) pripravovali v medzinárodnom prostredí celkom 9 týždňov, počas ktorých zvládli problematiku plánovania a riadenia vojenských operácií na taktickej úrovni v súlade so štandardmi NATO, a to v celom spektre konfliktu.

    Celý kurz je vedený výlučne v anglickom jazyku, preto si študenti počas prvého týždňa rozšírili jazykové schopnosti a zlepšili komunikáciu a znalosti z vojenskej terminológie v tomto jazyku. V ďalších týždňoch sa študenti oboznámili s bojovým použitím jednotlivých druhov vojsk a ich organizačných štruktúr na taktickej úrovni. Následne získali vedomosti a zručnosti potrebné pre zvládnutie vojenského rozhodovacieho procesu a takto sa pripravili na spoločnú činnosť vo všetkých fázach prípravy a plánovania na taktickej úrovni počas praktických cvičení.

    Popri množstve teoretických prednášok a praktických cvičení im bolo dopriate krátke voľno vo forme poznávacieho výletu do okolia Starej Ľubovne a Vysokých Tatier. Počas „International Day“ mali študenti možnosť prezentovať svoje krajiny pre zamestnancov a účastníkov kurzov, ktoré organizuje Akadémia ozbrojených síl a Jazykový inštitút a taktiež sa zúčastnili na futsalovom turnaji „O putovný pohár riaditeľa centra vzdelávania“.

    Na úvod slávnosti sa absolventom prihovoril rektor AOS doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. Slávnostnej ceremónie sa zúčastnili pozvaní hostia: v zastúpení riaditeľa sekcie ľudských zdrojov Ministerstva obrany SR – plk. Ing. Tomáš Szalai, v zastúpení náčelníka Generálneho štábu OS SR – plk. Ing. Slavomír Verčimák. Z rúk náčelníka oddelenia medzinárodných kurzov AOS – mjr. Ing. Romana Kráľa si prebral ocenenie najlepšieho študenta npor. Martin Lysáček z Českej republiky.
  
  
  
                
  
        Ďalšie fotografie   Ing. Zuzana Brestovská    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (5127)