Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 16. 07. 2024        
 Hlavná stránka

Kurz kontrolnej činnosti a vybavovania sťažností
 
    Centrum vzdelávania Akadémie ozbrojených síl (CV AOS) v spolupráci so sekciou kontroly (SEKO MO SR) organizovalo v dňoch 11. - 13. 6. 2019 „Kurz kontrolnej činnosti a vybavovania sťažností“ pre vybraných zamestnancov rezortu MO SR a profesionálnych vojakov, ktorí riadia alebo vykonávajú vnútornú kontrolu, resp. finančnú kontrolu, prijímajú a vybavujú podnety alebo sťažnosti.

    Cieľom kurzu bolo predstaviť funkčnosť modulu riadenia kontrolnej činnosti a prácu v ňom, ozrejmiť postupy a činnosť riadiacich zamestnancov v rezorte MO SR pri prijatí a následnom ďalšom riešení podaní, sťažností a podnetov.

    Garantom krátkodobého odborného kurzu bol Ing. Rudolf Kúkel, PhD. (SEKO MOSR). Vzdelávacia aktivita bola lektorsky zabezpečená zamestnancami SEKO MO SR - JUDr. Peter Vojtuš, Ing. Pavel Vrbický, Ing. Štefan Krivošík, Ing. Roman Ďurek.

    Absolventom kurzu v mene riaditeľa CV poblahoželal kpt. Ing. Ivan Šmihovský a spolu s garantom kurzu odovzdal osvedčenia o jeho absolvovaní.
  
  
    text: npor. Ing. Karina Marcinčinová    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (5127)