Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 16. 07. 2024        
 Hlavná stránka

Metrológia v rezorte obrany
 
    Centrum vzdelávania Akadémie ozbrojených síl (CV AOS) v spolupráci s Generálnym štábom OS SR (GŠ OS SR) a Centrom metrológie a skúšobníctva (CMaS) organizovalo v dňoch 4. - 6. júna 2019 kurz „Metrológia v rezorte obrany SR“.

    Kurz metrológie bol tento rok realizovaný v Žiline v priestoroch CMaS, kde sa ho zúčastnilo 25 účastníkov, ktorí sú v rezorte obrany poverení výkonom funkcie metrológa. Cieľom kurzu bolo poskytnúť im základné vedomosti v metrologickej legislatíve, orientácii v systéme plánovania, výkonu a kalibrácie meradiel, nechýbala i práca v systéme SAP ako i praktické ukážky v laboratóriu. Záverom kurzu bolo vykonané preskúšanie účastníkov kurzu, ktorého výsledok potvrdil svedomitú prípravu a taktiež pozornosť zúčastnených počas kurzu.

    Garantom kurzu a tiež jeho lektorom bol mjr. Ing. Miroslav Juríček (GŠ OS SR), odbornými prednášateľmi v oblasti metrologickej legislatívy a kontroly meradiel z CMaS boli Ing. Peter Podolák, Ing. Vladimír Kůta , Ing. Alexander Fejfar. Práca v SAP-e bola realizovaná pod odborným vedením kpt. Ing. Jána Dúbravku z Úradu logistického zabezpečenia OS SR.

    „Kurz naplnil stanovený cieľ, ktorým bolo predovšetkým prezentovanie novej legislatívy v oblasti metrológie a to zákona č. 157/2018 o metrológií a novej normy STN EN ISO/IEC 17025/2017. Dôležitou častou bola taktiež prezentácia návrhu novej smernice MiO SR o metrológií v rezorte MO SR“, uviedol mjr. Juríček.

    Za zložku CV AOS sa ukončenia kurzu zúčastnila npor. Ing. Karina Marcinčinová, ktorá v mene riaditeľa CV úspešným absolventom poblahoželala a poďakovala všetkým podieľajúcim sa za ich spoluprácu pri zabezpečení kurzu. Na záver boli úspešným absolventom odovzdané osvedčenia o jeho absolvovaní.
  
  
  
    text, foto: npor. Ing. Karina Marcinčinová    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (5127)