Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 16. 07. 2024        
 Hlavná stránka

Návšteva predstaviteľov War College z Iraku
 
    Akadémiu ozbrojených síl (AOS) v Liptovskom Mikuláši navštívila v dňoch 26. - 27. 9. 2019 delegácia štyroch generálov z Vojenskej fakulty (War College) Univerzity obrany vojenských štúdií v Bagdade (Irak). Irackú delegáciu viedol dekan fakulty genmjr. Sattar Jabbar Kadhim. Sprevádzali ju predstavitelia z NMI (NATO misie IRAK) - pplk. Nikolay Nedyelkov (Bulharsko), Björn Lagerlof (Kanada). Návštevu v AOS sprevádzali aj predstavitelia Ministerstva obrany Slovenskej republiky brig. gen. Boris Ďurkech, generálny riaditeľ Sekcie ľudských zdrojov MO SR a riaditeľ Odboru medzinárodných vzťahov MO SR Ing. Július Demetrian, MSc.

    Členovia irackej delegácie sa počas návštevy oboznámili so základnou štruktúrou a poslaním AOS, navštívili jej katedry - katedru elektroniky, informatiky, strojárstva, vojenskej taktiky a operačného umenia, prezreli si simulačné centrum a oddelenie medzinárodných kurzov, zoznámili sa s ich spôsobilosťami v rámci napĺňania úloh AOS.

    Návšteva bola organizovaná prostredníctvom programu NATO DEEP (Defence Education Enhancement Programme) Irak a jej cieľom bolo predstaviť Iračanom systém vysokoškolského vzdelávania podľa Bolonských kritérií a systém kariérneho vzdelávania profesionálnych vojakov OS SR.

    Akadémia ozbrojených síl, ktorá je zároveň aj akreditovanou a výcvikovou inštitúciou NATO, prezentovala irackým hosťom možnosť spolupráce hlavne v oblasti kariérneho vzdelávania formou kurzov v anglickom jazyku, zameraných na operačnú a taktickú úroveň velenia a riadenia.

    Iračania navštívili aj vojnový pamätník padlým vojakom 1. čs. armádneho zboru v 2. svetovej vojne a Pamätník novodobých vojnových veteránov na Háji-Nicovô.
  
  
  
  
    text -jch-, -hg-    
foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (5126)