Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 16. 07. 2024        
 Hlavná stránka

Univerzita tretieho veku na exkurzii v Ústave včelárstva
 
    Absolventi kurzu „Včelie produkty pre výživu, zdravie i krásu“ navštívili dňa 29. apríla 2019 Výskumný ústav včelárstva v Liptovskom Hrádku. Účastníkov exkurzie srdečne privítala vedúca ústavu pani RNDr. Tatiana Čermáková. Hoci išlo o jej predposledný deň v práci pred odchodom do dôchodku, na študentov univerzity tretieho veku si nielen našla čas, ale venovala sa im s veľkým entuziazmom.

    Účastníci exkurzie si najprv vypočuli odborný výklad s množstvom zaujímavostí, historických faktov a praktických rád. Potom bolo potrebné nasadiť si včelársky klobúk a hor sa priamo do terénu k bzučiacim úľom. Včielky reagovali na vydymovanie a otváranie úľov pomerne pokojne a dokonca bolo možné spozorovať aj včeliu matku. Nasledoval výklad a ukážky prístrojov na stáčanie a plnenie medu do fliaš. A na záver riaditeľ centra vzdelávania osobne poďakoval pani RNDr. Tatiane Čermákovej za skvelú vyučovaciu činnosť a obetavú spoluprácu a poprial všetko najlepšie do ďalšieho života.

    Absolventi hodnotili exkurziu pozitívne, o čom svedčili aj nasledujúce vyjadrenia:
     „Na exkurzii priamo v teréne vo Výskumnom ústave včelárstva v L. Hrádku, kde som sa oboznámila a videla priamo na vlastné oči otvorené úle a množstvo pracujúcich včielok, dokonca aj matku, na to nikdy nezabudnem“.
    „Exkurzia v Ústave včelárstva bola veľmi zaujímavá a poučná a pre tých, ktorí sa venujú včelárstvu poskytla aj veľa praktických rád“.
    „Nápad s exkurziou bol dobrý, bolo celkom zaujímavé vidieť také pracovisko, najväčšie poďakovanie samozrejme patrí pani Čermákovej, všetci študenti určite oceňujú jej hlboké vedomosti a hlavne jej schopnosť pútavým a zaujímavým spôsobom ich priblížiť žiakom“.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text, foto: Ing. Gabriela RATKOVSKÁ, PhD.    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (5127)