Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 16. 07. 2024        
 Hlavná stránka

Univerzita tretieho veku ukončila ďalší akademický rok
 
    Dňa 7. júna 2019 sa uskutočnili slávnostné promócie univerzity tretieho veku (UTV) pri Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika. Úspešní absolventi dvojročného štúdia si svoje osvedčenia prevzali z rúk prorektora pre vzdelávanie, v zastúpení PhDr. Pavlíny Adamíkovej a riaditeľa centra vzdelávania, v zastúpení pplk. Ing. Milana Švrla. „Máme veľkú radosť, že si naša – vaša univerzita tretieho veku našla svoju cestu k mysliam a najmä k srdciam ľudí na Liptove a jej dobré meno sa šíri i ďalej“ - uviedol vo svojom príhovore pplk. Švrlo a poprial účastníkom príjemné prežitie letných prázdnin. Čerství absolventi nezaháľali ani po záverečnom spoločnom fotografovaní a aktívne sa zaujímali o možnosti ďalšieho štúdia.

    V akademickom roku 2018/2019 ukončilo štúdium 72 absolventov a celkovo na UTV pri AOS študovalo 182 študentov v dvojročných (4 semestrálnych) študijných odboroch: dejiny hudby, počítače a internet pre mierne pokročilých, anglický jazyk pre začiatočníkov, anglický jazyk pre mierne pokročilých, anglický jazyk pre mierne pokročilých - 2, anglický jazyk pre pokročilých - 2. V akademickom roku 2018/2019 realizovala UTV okrem študijných odborov aj výučbu v kurzoch: „Ako rozumieť počasiu?“ a „Včelie produkty pre výživu, zdravie a krásu“. Uvedených kurzov sa zúčastnilo 40 študentov. O štúdium na UTV pretrváva zo strany starších a seniorov neustály záujem. Najstarší zo študentov oslávi tento rok už svoje 88. narodeniny. Niektorí majú za sebou v poradí už 8. štúdium, niektorí sa vzdelávajú v dvoch, či troch odboroch, resp. kurzoch UTV súčasne. Najväčšiemu záujmu sa už dlhodobo teší štúdium anglického jazyka.
  
  
  
    text: Gabriela Ratkovská    
foto: npor. Karina Marcinčinová    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (5127)