Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 16. 07. 2024        
 Hlavná stránka

Ukončenie 24. základného veliteľsko – štábneho kurzu
 
    24. základný veliteľsko-štábny kurz (24. ZVŠK), ktorý bol v gescii Centra vzdelávania Akadémie ozbrojených síl (AOS), prebiehal v termíne od 23. septembra do 29. novembra 2019. Jeho cieľom bolo poskytnúť účastníkom kurzu ďalšie vojenské vzdelanie pre získanie odborných predpokladov na vojenskú hodnosť major.

    Modifikovaný program kurzu bol zameraný na problematiku bezpečného prostredia štátu, charakteristiku a vývoj vojenského umenia, aktuálne prístupy k vojenským operáciám a spôsobilosti vlastných ozbrojených síl. V priebehu kurzu jeho účastníci úspešne absolvovali dvojtýždenné cvičenie „Gerlach“, ktoré bolo zamerané na plánovací a rozhodovací proces na taktickom a operačnom stupni (MDMP – Military Decision Making Process) a taktiež sa zúčastnili cvičenia Slovak Shield 2019, kde získali praktické skúsenosti z reálneho cvičenia. Výučbu zabezpečoval vedeckopedagogický zbor katedier AOS, príslušníci Generálneho štábu OS SR (vrátane jeho podriadených veliteľstiev a útvarov), Ministerstva obrany SR a Univerzity obrany v Brne, ktorí sa venovali špecifickým odborným témam vo svojej pôsobnosti s cieľom odovzdať budúcim vyšším dôstojníkom aktuálne poznatky a skúsenosti.

    Na slávnostnom ukončení 24. ZVŠK dňa 29. novembra 2019 si z rúk rektora AOS doc. Ing. Jozefa Putteru, CSc. prevzalo osvedčenie o absolvovaní kurzu 32 dôstojníkov OS SR a MO SR. Vecným darom a pochvalným listom riaditeľa Centra vzdelávania AOS boli za dosiahnuté vynikajúce výsledky počas kurzu ocenení kpt. Ing. Ľudovít Gondek a kpt. Ing. Lucia Balážová.
  
  
  
    Ďalšie fotografie
        Slávnostné ukončenie kurzu
        Záverečné skúšky
text: kpt. Bc. Ing. Marek Konečný    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (5127)