Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 25. 07. 2024        
 Hlavná stránka

Online konferencia Operačný plánovací proces
 
    Od 16. do 18. februára prebiehala online konferencia COPD/OPP Orientation Conference pre Výcvikové stredisko ozbrojených síl Bosny a Hercegoviny. Na organizácii konferencie sa pod záštitou Programu skvalitňovania obranného plánovania (DEEP) podielali príslušníci z maďarskej Univerzity verejných vzťahov z Bupapešti a Akadémie ozbrojených síl M.R.Štefánika.

    Cieľom bolo poskytnúť asistenciu pre Výcvikové stredisko ozbrojených síl BiH pri tvorbe modulu plánovania na operačnej úrovni v rámci ich kariérneho vzdelávania.

    Účastníci konferencie si v priebehu troch dní vypočuli prezentácie, počas ktorých sa oboznámili s doktrínami, postupmi a procesom plánovania na operačnom stupni. V následných diskusiách si upevnili nadobudnuté vedomosti a pokúsili sa prepojiť teóriu a prax v procese operačného plánovania.

    Konferencie sa za AOS zúčastnili pplk. Chovanec, pplk. Kráľ, pplk. Kuchta a mjr. Hečko.
  
  
  
    Ing. Zuzana Brestovská    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (6268)