Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Streda 06. 12. 2023        
 Hlavná stránka
Slávnostné promócie absolventov AOS

Slávnostné promócie absolventov AOS
 
    Slávnostné promócie absolventov Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) sa uskutočnili v piatok 2. júla 2021 v priestoroch auly AOS. 68 čerstvých absolventov inžinierskeho a magisterského štúdia v štyroch študijných programoch bolo pasovaných do prvej dôstojníckej hodnosti poručík prorektorom pre vojenské veci plk. Ing. Ľubomírom Mattom a následne si z rúk rektora AOS doc. Ing. Jozefa Putteru, CSc. prevzali svoje diplomy.
    
    Súčasťou promočného aktu bolo udelenie mimoriadneho štipendia za dosahovanie výborných výsledkov v študijnom programe, a to Ing. Tomášovi Pajtinkovi, Mgr. Andrejovi Kopaničákovi, Ing. Jánovi Blaškovi a Ing. Marcele Rumlovej. Najlepším absolventom v akademickom roku 2020/2021 sa stal Mgr. Andrej Kopaničák, ktorého rektor ocenil kópiou jednej z akademických insígnií- meča, ktorý symbolizuje vojenský charakter AOS. Mgr. Jakub Nyéki a Mgr. Samuel Legerský obdŕžali za úspešné absolvovanie vojenského kurzu „Commando“ vo francúzskom Národnom výcvikovom stredisku vecný dar od ministra obrany SR.
    
    Slávnostný príhovor predniesol rektor AOS doc. Ing. Jozef Puttera, CSc., ktorý v úvode vyzdvihol takmer 50 ročnú tradíciu vojenského vysokoškolského vzdelávania na Liptove. Zdôraznil, že AOS má plne akreditované študijné programy vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia, a že sa v dnešných dňoch pripravuje na nový režim akreditácie. „AOS je školou s medzinárodným uznaním a je rešpektovanou súčasťou sústavy vysokých škôl SR. Škola sa rozvíja ako vedecko-výskumné pracovisko, ktoré pôsobí v oblasti bezpečnosti štátu a podieľa sa na rozvoji vojenských, strojárskych, elektrotechnických a informačných technológií“, prihovoril sa obecenstvu rektor AOS. Vyjadril vieru, že sa podarí naplniť plány v oblasti rozvoja personálu, či v oblasti modernizácie infraštruktúry a obnovy objektov z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ.
    
    V druhej časti sa prihovoril študentom AOS, mladým ľuďom, ktorí sa dobrovoľne rozhodli vzdať časti svojej osobnej slobody a pohodlia a znášať úskalia vojenského života. „Ich život je viac organizovaný a zviazaný predpismi, nariadeniami či rozkazmi veliteľov, život na akadémii ich vedie k sebadisciplíne, organizovanosti a buduje v nich hodnoty, na ktorých budú stavať kariéru aj svoj ďalší život. Som presvedčený, že naši kadeti a kadetky budú svoje rozhodnutie spojiť život s akadémiou a armádou hodnotiť s odstupom času ako správne a verím, že to, čo sa naučili na akadémii využijú v ďalšom živote“, povedal rektor AOS. Pripomenul tiež, že výchova mladého človeka by mala byť sprevádzaná budovaním vzťahu k národnej histórii, budovaním toho, čo nazývame vlastenectvom. Aj preto je meno M. R. Štefánika a jeho odkaz študentom pripomínané pri každej vhodnej príležitosti.
    
    Záverom sa obrátil k učiteľom a k ich poslaniu, keďže ako zdôraznil, jedným z pilierov, na ktorých stojí výchova a vzdelávanie je osobný príklad. Poďakoval sa im a tiež ostatným zamestnancom AOS za prístup k plneniu povinností aj počas pandémie.
    
    Slávnostného ceremoniálu sa okrem iných zúčastnili generálny riaditeľ Sekcie ľudských zdrojov MO SR JUDr. Martin JAKÁL, náčelník štábu pre podporu operácií brigádny generál Pavol TÖKÖLY i primátor mesta Liptovský Mikuláš Ing. Ján Blcháč.
    
    Gratulujeme čerstvým absolventom a želáme im veľa pracovných úspechov!
  
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text: -sz-, foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (3746)