Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 23. 06. 2024        
 Hlavná stránka
Ukončenie 28. DKAVŠ v 3 vojenských odbornostiach

Ukončenie 28. DKAVŠ v 3 vojenských odbornostiach
 
    V termíne od 28. februára 2022 do 24. júna 2022 bol Centrom vzdelávania Akadémie ozbrojených síl organizovaný 28. Dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl (28. DKAVŠ) v 3 vojenských odbornostiach: A10 – protivzdušná obrana, M30 – psychologická služba a M40 – telesná príprava a šport.
    
    DKAVŠ je súčasťou prípravy vzdelávania pre hodnostný zbor dôstojníkov rezortu Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Do 28. DKAVŠ celkovo nastúpilo 83 profesionálnych vojakov a vojačiek OS SR v prípravnej štátnej službe pričom z nich v uvedených vojenských odbornostiach dňom 24. 6. 2022 ukončili kurz 10 absolventi.
    
    Cieľom kurzu bolo poskytnúť jeho účastníkom vstupné vojenské vzdelanie pre získanie požiadavky na vojenskú hodnosť poručík, nadporučík a kapitán. Kurz bol rozdelený na všeobecnú vojenskú prípravu a odbornú vojenskú prípravu. Všeobecná vojenská príprava bola pre všetkých účastníkov kurzu spoločná a bola v hlavnej miere vedená príslušníkmi centra vzdelávania a katedrami AOS. Po jej ukončení bola vykonávaná odborná vojenská príprava, ktorá bola organizovaná podľa vojenských odborností a ich špecializácií. Na jej zabezpečení sa veľkou mierou podieľali útvary a zariadenia MO SR a GŠ OS SR: pre odbornosť A10 – Katedra elektroniky a Školiace pracovisko elektrotechnikov CV (centrum vzdelávania) AOS; pre odbornosť M30 – Oddelenie psychologických a sociologických činností, Personálny úrad a Vojenské útvary OS SR a pre odbornosť M40 – Katedra telovýchovy a športu AOS a Vojenské útvary OS SR.
    
    Akt slávnostného pasovania do prvej dôstojníckej hodnosti s odovzdaním osvedčení o absolvovaní kurzu vykonali prorektor pre vzdelávanie Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika plukovník Ing. Aurel Sabó, PhD. a náčelník oddelenia národných kurzov pplk. Ing. Peter Gerec, PhD.
  
Foto k článku 1 Foto k článku 2 Foto k článku 3
  
Foto k článku 4
  
        Ďalšie fotografie   text: mjr. Ing. Jozef Gejdoš, foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (4197)