Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 25. 07. 2024        
 Hlavná stránka


Výsledky vedomostnej prijímacej skúšky 2022

 
Priebežné poradie prijímacích skúšok pre študijné programy:
 
 „Bezpečnosť a obrana štátu“


 „Elektronické zbraňové systémy“


 „Vojenské spojovacie a informačné systémy“


 „Zbraňové systémy, zbrane a ich časti“


 1. alternatívny študijný program
 


Informácie k zverejnenému poradiu uchádzačov
 
 • Na stránke nájdete zverejnené poradie podľa prioritného študijného programu a poradie podľa 1. alternatívneho študijného programu.
   
 • Medzi prvými budeme zasielať rozhodnutia o prijatí na štúdium úspešným uchádzačom podľa poradia v prioritnom študijnom programe.
   
 • Pripomíname uchádzačom, že rozhodnutie o prijatí nemôže byť vydané, kým nebudeme mať k dispozícii úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia ,kópiu vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy a výsledok výberového konania realizovaného PÚ OS SR.
   
 • Ďalšie rozhodnutia o prijatí budú vydané až po obdržaní informácií od úspešných uchádzačov, či sa na štúdium zapíšu.
   
 • Dodatočné doplnenie alternatívneho študijného programu do prihlášky nie je možné.
   
 • V prípade otázok nás prosím kontaktujte na t.č. 0960 423 458 
Uchádzači o štúdium môžu zistiť svoje výsledky prijímacieho konania zo dňa 31. 5., 1. 6., 2. 6. a 7. 6. 2022
 
TU... 

 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (6268)