Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš
page icon
Druh výchovy a vzdelávania Odborná príprava
(cena za osobu v €)
Aktualizačná odborná príprava
(cena za osobu v €)
Skupina 01.1 Zamestnanci a vedúci zamestnanci 20,- 20,-
Skupina 01.2 Bezpečnostní technici 550,- 100,-
Skupina 05.1 §20
Poučená osoba
45,- 40,-
§21
Elektrotechnik
80,- 50,-
§22
Samostatný elektrotechnik
90,- 50,-
§23
Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo ridenie prevádzky
100,- 50,-
Skupina 05.2 §24
Revízny technik E2A
240,- 80,-
Vystavovanie duplikátov 30,- €

Subjekt ŠPE nie je platcom DPH. Uvedené ceny sú konečné. Fakturačné údaje nájdete na stránke s kontaktnými informáciami.