Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš

Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Centrum vzdelávania - Školiace pracovisko elektrotechnikov
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš

0960 je predvoľba k telefónnym číslam pre volania do rezortu MO SR
pevná linka:
+421 960 423 925
+421 960 423 926
+421 960 422 456
email: spe@aos.sk
Prihlášky na: kok@aos.sk, vybavuje nrtm. Mgr. Ján UHEL (0960) 422 912

IBAN: SK35 8180 0000 0070 0016 6344
VS: 0718
IČO: 37910337
DIČ: 2021872083
Fakturácie vybavuje: Ing. Marika HÚLEKOVÁ (044/288 6272) 42 6272, 42 3072
Subjekt nie je platcom DPH. Ceny uvedené na týchto stránkach sú konečné.

Učebné priestory č. 5632 a 5633 sa nachádzajú na 6. poschodí učebného komplexu.

Mapa