Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš

LEKTORI ŠKOLIACEHO PRACOVISKA ELEKTROTECHNIKOV

Ing. Patrik MACALÁK

Vedúci školiaceho pracoviska elektrotechnikov - lektor
Odborný garant

vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa, odbor rádiotechnický prieskum

pevná linka: (0960) 423 925
email: patrik.macalak@aos.sk


Ing. Karel JANEČEK

Lektor

vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa, odbor rádiolokácia

pevná linka: (0960) 423 926
email: karel.janecek@aos.sk


mjr. Ing. Ľubomír IVAN

Lektor

vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa, manažment vojenských systémov PV

pevná linka: (0960) 422 456
email: lubomir.ivan@aos.sk


Ing. Peter MATEJ

Inšpektor pre bezpečnosť EZ - Odbor kontroly, energetickej inšpekcie, požiarneho dozoru a inšpekcie práce Ministerstva obrany SR, Trenčín (OdKEIPDIP)

vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa, odbor letecký elektrotechnický

pevná linka: (0960) 503 244
mobil: (+421) 903 820 889
email: peter.matej@mod.gov.sk

externý lektor