Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš

Publikácie je možné objednať prostredníctvom SES, pobočka Liptovský Mikuláš - kontaktná osoba Ing. Emil VIDO

Publikácie tu uverejnené slúžia pre potreby výchovy a vzdelávania Školiaceho pracoviska elektrochnikov a sú dostupné v obmedzenom rozsahu v tlačenej alebo v elektronickej podobe na CD nosiči do vypredania zásob.
Bezpečnosť práce na vojenských zariadeniach elektrických do 1000 VAC a 1500 VDC
(stacionárne objekty, mobilné prostriedky elektrické, elektrické spotrebiče/ručné náradie)
N O V É
Učebná pomôcka je zatiaľ dostupná len v elektronickej podobe na DVD nosiči.
Bezpečnosť práce na vojenských zariadeniach elektrických
 • V tlačenej podobe zatiaľ nevydané
Bezpečnosť práce na vojenských zariadeniach elektrických
 • Formát: DVD
 • Vydala: Pobočka SES Liptovský Mikuláš
 • ISBN: 978-80-89456-51-2
 • Vydanie: 2023 - prvé vydanie
 • Cena: 40,- € (na dobierku + poštovné a balné)

Bezpečnosť práce na elektrických zariadeniach do 1000 VAC a 1500 VDC
(Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov)
Učebná pomôcka je zatiaľ dostupná len v elektronickej podobe na DVD nosiči.
Bezpečnosť
 • V tlačenej podobe zatiaľ nevydané
 • Autor: Ing. Rudolf Huna
 • Formát:
 • Vydá: Pobočka SES Liptovský Mikuláš
 • Vydanie: prvé vydanie
 • Počet strán:
 • ISBN: - - -
Bezpečnosť
 • Formát: DVD
 • Vydala: Pobočka SES Liptovský Mikuláš
 • ISBN: 978-80-89456-46-8
 • Vydanie: 2022 - prvé vydanie
 • Cena: 30,- € (na dobierku + poštovné a balné)

Revízie elektrických inštalácií a zariadení do 1000 VAC a 1500 VDC
(Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov)
Revízie
 • V tlačenej podobe nevydané/nepredajné
 • Autor: Ing. Rudolf Huna
 • Formát: A4
 • Vydá: Pobočka SES Liptovský Mikuláš
 • Vydanie: prvé vydanie
 • Počet strán: 160
 • ISBN: - - -
Revízie
 • Formát: DVD
 • Vydala: Pobočka SES Liptovský Mikuláš
 • ISBN: 978-80-89456-39-0
 • Vydanie: 2020 - prvé vydanie
 • Cena: 12,- € (na dobierku + poštovné a balné)

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom na elektrických inštaláciách a pri obsluhe elektrických zariadení do 1000 VAC a 1500 VDC
(Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov)
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom
 • Autorsky pripravil a vypracoval: Ing. Rudolf Huna
 • Formát: B5
 • Vydala: Pobočka SES Liptovský Mikuláš
 • Rukopis zadaný do tlače: apríl 2019
 • Vydanie: Deviate upravené vydanie
 • Počet strán: 372
 • ISBN: 978-80-89456-35-2
 • Učebná pomôcka neprešla jazykovou úpravou
 • Cena: 20,- € (na dobierku + poštovné a balné)

Revízie zdravotníckych zariadení
(zdravotnícke priestory/lekárske ambulancie/zdravotnícka technika)
Učebná pomôcka je dostupná len v elektronickej podobe na CD nosiči.
Revízie zdravotníckych zariadení (zdravotnícke priestory/lekárske ambulancie/zdravotnícka technika) V tlačenej podobe slúži len na zabezpečenie výchovy a vzdelávania Školiaceho pracoviska elektrotechnikov.
Revízie
 • Autorsky pripravil a vypracoval: Ing. Rudolf Huna
 • Formát: DVD
 • Vydala: Pobočka SES Liptovský Mikuláš
 • Pôvodný rukopis zadaný do tlače: október 2017
 • Vydanie: Druhé vydanie (DVD)
 • Počet strán: 74
 • ISBN 978-80-89456-31-4
 • Učebná pomôcka neprešla jazykovou úpravou. Učebná pomôcka je určená pre potreby výchovy a vzdelávania.
 • Cena: 12,- € bez prepravných nákladov (na dobierku + poštovné a balné)

Zjednodušené výpočty
(prúdové zaťaženie/skratové prúdy)
V tlačenej podobe vypredané. Učebná pomôcka dostupná už len v elektronickej podobe na CD nosiči.
Zjednodušené výpočty (prúdové zaťaženie/skratové prúdy)
 • Autorsky pripravil a vypracoval: Ing. Rudolf Huna
 • Formát: A4 - VYPREDANÉ
 • Vydala: Pobočka SES Liptovský Mikuláš
 • Rukopis zadaný do tlače: október 2016
 • Vydanie: Prvé vydanie
 • Počet strán: 36
 • ISBN: 978-80-89456-24-6
 • Učebná pomôcka neprešla jazykovou úpravou. Učebná pomôcka je určená pre potreby výchovy a vzdelávania.
 • Cena: V tlačenej podobe vypredané. Učebná pomôcka dostupná už len v elektronickej podobe na CD nosiči.
Zjednodušené výpočty
 • Formát: DVD
 • Vydala: Pobočka SES Liptovský Mikuláš
 • ISBN: 978-80-89456-42-0
 • Vydanie: 2020 - prvé vydanie
 • Cena: 12,- € bez prepravných nákladov (na dobierku + poštovné a balné)

ZÁKLADY PROJEKTOVANIA
(stacionárne objekty/mobilné prostriedky)
V tlačenej podobe vypredané. Učebná pomôcka dostupná už len v elektronickej podobe na CD nosiči.
ZÁKLADY PROJEKTOVANIA
 • Autorsky pripravil a vypracoval: Ing. Rudolf Huna
 • Formát: A4 - VYPREDANÉ
 • Vydala: Pobočka SES Liptovský Mikuláš
 • Rukopis zadaný do tlače: december 2014
 • Vydanie: Prvé vydanie
 • Počet strán: 60
 • ISBN: 978-80-89456-19-2
 • Učebná pomôcka neprešla jazykovou úpravou. Učebná pomôcka je určená pre potreby výchovy a vzdelávania.
 • Cena: V tlačenej podobe vypredané. Učebná pomôcka dostupná už len v elektronickej podobe na CD nosiči.
Základy projektovania
 • Formát: DVD
 • Vydala: Pobočka SES Liptovský Mikuláš
 • ISBN: 978-80-89456-41-3
 • Vydanie: 2020 - prvé vydanie
 • Cena: 12,- € bez prepravných nákladov (na dobierku + poštovné a balné)

MERANIE UZEMNENIA
(stacionárne objekty/mobilné prostriedky)
V tlačenej podobe vypredané. Učebná pomôcka dostupná už len v elektronickej podobe na CD nosiči.
MERANIE UZEMNENIA
 • Autorsky pripravili:
 • Ing. Rudolf Huna
 • Ing. Jana Staroňová
 • Ing. Patrik Macalák
 • Formát: A4 - VYPREDANÉ
 • Vydala: Pobočka SES Liptovský Mikuláš
 • Rukopis zadaný do tlače: február 2014
 • Vydanie: Prvé vydanie
 • Počet strán: 44
 • ISBN: 978-80-89456-6-1
 • Učebná pomôcka neprešla jazykovou úpravou. Učebná pomôcka je určená pre potreby výchovy a vzdelávania.
 • Cena: V tlačenej podobe vypredané. Učebná pomôcka dostupná už len v elektronickej podobe na CD nosiči.
Meranie uzemnenia
 • Formát: DVD
 • Vydala: Pobočka SES Liptovský Mikuláš
 • ISBN: 978-80-89456-43-7
 • Vydanie: 2020 - prvé vydanie
 • Cena: 12,- € bez prepravných nákladov (na dobierku + poštovné a balné)