Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš

Školice pracovisko elektrotechnikov, Pobočka Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti v Liptovskom Mikuláši a Odbor kontroly, energetickej inšpekcie, požiarneho dozoru a inšpekcie práce MO SR organizuje každoročne odborný seminár, ktorého nosnou témou je bezpečnosť práce na elektrických inštaláciách a elektrických zariadeniach. Stretávajú sa tu pravidelne odborníci z oblasti elektrotechniky a zástupcovia firiem etablovaných na slovenskom elektrotechnickom trhu. K jednotlivým ročníkom sú vydávané zborníky prednášok, ktoré je možné získať v elektronickej podobe práve na našich stránkach.

Videá z niektorých odborných seminárov

Odborné semináre - videá sa nahrávajú...

! ! ! P R I P R A V U J E M E ! ! !


XXXII. ODBORNÝ SEMINÁR (16.5.2024)


<< ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA NA ODBORNÝ SEMINÁR >>


<< STIAHNUŤ POZVÁNKU S PROGRAMOM A PRIHLÁŠKOU V PDF >>

Školiace pracovisko elektrotechnikov, Pobočka Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti v Liptovskom Mikuláši a Odbor kontroly, energetickej inšpekcie, požiarneho dozoru a inšpekcie práce MO SR pripravuje XXXII. Odborný Seminár, ktorý sa uskutoční tradične v Kultúrnom dome v Liptovskom Mikuláši.

Program prednášok:

XXXI. ODBORNÝ SEMINÁR BEZPEČNOSŤ PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÁCH A ELEKTRICKÝCH ZARIADENIACH 11. mája 2023
Zborník prednášok

V TLAČENEJ PODOBE (15,- € + poštovné a balné)

Program prednášok:

XXX. JUBILEJNÝ ODBORNÝ SEMINÁR BEZPEČNOSŤ PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÁCH A ELEKTRICKÝCH ZARIADENIACH 30. júna 2022
 Zborník vo formáte zip

Program prednášok

XXIX. ODBORNÝ SEMINÁR BEZPEČNOSŤ PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÁCH A ELEKTRICKÝCH ZARIADENIACH 25. febuára 2021
 Zborník vo formáte zip

Program prednášok

XXVIII. ODBORNÝ SEMINÁR BEZPEČNOSŤ PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÁCH A ELEKTRICKÝCH ZARIADENIACH 27. febuára 2020
 Zborník vo formáte pdf

Program prednášok

 • • Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov – odborné usmernenia vydané IP MO SR k vykonávaniu revízií technických zariadení elektrických v rezorte MO SR, Ing. Peter MATEJ
 • • Súčasný stav legislatívy a STN k problematike revízií elektrického ručného náradia/elektrických spotrebičov, Ing. Rudolf HUNA
 • • Rozsah prehliadky a kontroly protipožiarnych zábran a iných opatrení proti šíreniu požiaru a ochrany pred účinkami tepla z pohľadu vykonávania revízií elektrických inštalácií, Ing. František GILIÁN
 • • STN 33 2000-4-41: 2019 Zmeny oproti STN 33 2000-4-41: 2007, Ing. Rudolf HUNA
 • • Nové STN pre elektrotechniku, p. Marcel ČATLOŠ
 • • Meracie prístroje pre revízie elektrických spotrebičov – meranie/skúšanie parametrov, Ing. Leoš KOUPÝ
 • • Dôsledky porušenia BOZP a rozbor prípadov z hľadiska prevádzky a kontroly TZE z pohľadu súdneho znalca v odbore elektro, Ing. Ján MERAVÝ
 • • Vybrané merania z revízií elektrického ručného náradia/elektrických spotrebičov – praktické poznatky, Ing. Karel JANEČEK
XXVII. ODBORNÝ SEMINÁR BEZPEČNOSŤ PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÁCH A ELEKTRICKÝCH ZARIADENIACH 28. febuára 2019
 Zborník vo formáte pdf

Program prednášok

XXVI. ODBORNÝ SEMINÁR BEZPEČNOSŤ PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÁCH A ELEKTRICKÝCH ZARIADENIACH 22. febuára 2018
 Zborník vo formáte zip
 •  Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov v OS SR, Peter Matej
 •  Legislatíva pre elektrotechnika, Karel Janeček
 •  Princípy merania malých/veľkých odporov z hľadiska potreby revízneho technika, Ľubomír Andráš, Ľuboš Antoška
 •  Prečo spôsobujú elektroinštalácie požiare, Ján Hronský
 •  Vplyv teploty na kvalitu izolácie v nn elektrickej inštalácii z hľadiska normálnej prevádzky a z hľadiska skratu, František Gilián
 •  Nové STN pre elektrotechniku, Marcel Čatloš
 •  Selektivita jištění a její ověření pomocí programu Sichr, Adolf Hubálek
 •  Ochrana elektronických zařízení/spořebičů před jejich poškozením při provádění revizí, Leoš Koupý
 •  Praktické poznatky z revízií nn elektrických inštalácií, Ján Meravý
 •  Revízie el. spotrebičov/zdravotníckej techniky, Rudolf Huna, Patrik Macalák
 Galéria vybraných fotografií
XXV. Jubilejný odborný seminár BEZPEČNOSŤ PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÁCH A ELEKTRICKÝCH ZARIADENIACH 23. febuára 2017
 •  25 rokov odborných seminárov – ocenenie, Dušan Repčík, Rudolf Huna
 •  Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov z pohľadu IP MO SR, Peter Matej
 •  Nové praktické poznatky z revízií elektrických inštalácií, Ján Meravý
 •  Bezpečnost při měření s elektrickými měřicími přístroji. Požadavky na výběr měřicích přístrojů, Jiří Ondřík
 •  Legislatíva pre elektrotechnika, Karel Janeček
 •  Odhaľovanie chybových prúdov skôr, ako zareaguje prúdový chránič, Ján Hronský
 •  Praktické poznatky z měření impedance poruchové smyčky a izolačního odporu v nn elektrických instalacích, Leoš Koupý
 •  Nové STN pre elektrotechniku, Marcel Čatloš
 •  Rozvoj inteligentnej distribučnej siete SSE-D, a.s., Milan Valjašek
 •  Prvky prepäťových ochrán (SPD) na stĺpoch verejného distribučného rozvodu, Rudolf Huna, Patrik Macalák, Karel Janeček
 Galéria fotografií
XXIV. Odborný seminár BEZPEČNOSŤ PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÁCH A ELEKTRICKÝCH ZARIADENIACH 25. febuára 2016
 Zborník vo formáte pdf
 1. Poznatky a skúsenosti z odbornej spôsobilosti v elektrotechnike - Peter MATEJ
 2. Ověření elektrického zařízení strojú nově uváděných do provozu a jejich periodické revize - Leoš KOUPÝ
 3. Meranie uzemnenia na stacionárnych objektoch - Rudolf HUNA, Patrik MACALÁK
 4. Kontrola prpäťových ochrán pri periodických revíziách - Peter ROLKO
 5. Nové STN pre elektrotechniku - Marcel ČATLOŠ
 6. Nové výrobky fy WAGO - Ján Hronský
 7. Poznatky z revízií elektrických inštalácií podľa STN - Ján MERAVÝ
 8. Bezpečnosť fotovoltického systému, ako zdroja el. energie - Mário PASTIEROVIČ
 Galéria fotografií
XXIII. Odborný seminár BEZPEČNOSŤ PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÁCH A ELEKTRICKÝCH ZARIADENIACH 26. febuára 2015
 Zborník vo formáte zip  Galéria fotografií
XXII. Odborný seminár BEZPEČNOSŤ PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÁCH A ELEKTRICKÝCH ZARIADENIACH 27. febuára 2014
 Zborník vo formáte zip  Galéria fotografií
XXI. Odborný seminár BEZPEČNOSŤ PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÁCH A ELEKTRICKÝCH ZARIADENIACH 28. febuára 2013
 Zborník vo formáte zip  Galéria fotografií
XX. Odborný seminár BEZPEČNOSŤ PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÁCH A ELEKTRICKÝCH ZARIADENIACH 23. febuára 2012
 Zborník vo formáte zip  Galéria fotografií
XIX. Odborný seminár BEZPEČNOSŤ PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÁCH A ELEKTRICKÝCH ZARIADENIACH 24. febuára 2011
 Zborník vo formáte zip  Galéria fotografií
XVIII. Odborný seminár BEZPEČNOSŤ PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÁCH A ELEKTRICKÝCH ZARIADENIACH 25. febuára 2010
 Zborník vo formáte zip  Galéria fotografií
XVII. Odborný seminár BEZPEČNOSŤ PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÁCH A ELEKTRICKÝCH ZARIADENIACH 26. febuára 2009
 Zborník vo formáte zip  Galéria fotografií
XVI. Odborný seminár BEZPEČNOSŤ PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÁCH A ELEKTRICKÝCH ZARIADENIACH 28. febuára 2008
 Zborník vo formáte zip
XV. Odborný seminár BEZPEČNOSŤ PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÁCH A ELEKTRICKÝCH ZARIADENIACH 22. febuára 2007
 Zborník vo formáte zip
Semináre v rokoch 1993 - 2008