Informácie
Aktuality
Archív udalostí
Profil katedry
Študijné zameranie
Pracovníci katedry
Konferencie
Fotogaléria
Štúdium
Vzdelávanie
Výskumná činnosť
Publikačná činnosť
Ostatné
Stránka AOS
Na stiahnutie...


Katedra strojárstva (KtS)

   Katedra strojárstva patrí k nosným pilierom a zakladateľom Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Lipovskom Mikuláši, ktorá bola zriadená dňom 1. septembra 2004 Zákonom číslo 455/2004 Z. z. Slovenskej republiky.
 
   Katedra strojárstva vo svojej činnosti nadviazala na výsledky a činnosť práce viacerých katedier, ktoré pôsobili v rámci bývalej Fakulty logistiky Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši samostatne. Boli to predovšetkým pracoviská: katedra výzbrojno technická, katedra tankovej a automobilovej techniky, katedra ženijných a stavebných strojov, katedra materiálov a technológií a katedra mechaniky častí strojov a mechanizmov vojenskej techniky.
 
   Činnosť Katedry strojárstva je založená na dlhoročnej tradícii v konštrukcii, prevádzke a údržbe pásovej, kolesovej, ženijnej techniky, maskovanie techniky, výzbroje a výstroje jednotlivca, výzbroje a prístrojovej techniky, výskumu v oblasti materiálov a simulácií zaťažovacích procesov.
 
   Hlavné oblasti Katedry strojárstva sú konštrukcia, prevádzka, diagnostika, kolesových a pásových vozidiel, spaľovacie motory, manipulačná technika, optické a opticko-mechanické prístroje, prístrojová technika , údržba strojov a zariadení, výzbroj, zbrane, zbraňové systémy a munícia, mechanické zaťaženie konštrukcií, tepelné a hydraulické procesy, hodnotenie vlastností materiálov, problematika materiálového inžinierstva, moderné a inteligentné materiály a simulovanie procesov zaťažovania.
 
   Katedra strojárstva v súčasnosti garantuje a zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie v študijnom odbore 8.4.3 Výzbroj a technika ozbrojených síl v 3 ročnom dennom bakalárskom štúdiu v študijnom programe „Zbraňové systémy zbrane a ich časti“ v zameraniach „Zbrane a munícia“ a „Mobilná technika“ a v 1 ročnom externom inžinierskom štúdiu v študijnom programe „Zbraňové systémy, zbrane a ich časti“ v zameraniach „Zbrane a munícia“ a „Mobilná technika“ v študijnom odbore 8.4.3 Výzbroj a technika ozbrojených síl. Podieľa sa na zabezpečení vysokoškolského vzdelávania aj v ostatných akreditovaných študijných odboroch bakalárskeho štúdia
 
   Katedra strojárstva rozvíja teóriu a aplikáciu údržby kolesových a pásových vozidiel, špeciálnej techniky, strojov a zariadení vo všeobecnosti, zaoberá sa problematikou diagnostiky, spoľahlivosti a rozvoja nových zbraňových systémov, výzbroje a ich údržby. Taktiež rieši aj úzko špecializovanú problematiku kamufláž na výzbroj, mobilnú a prístrojovú techniku, odev jednotlivca pre potreby Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
 
   Katedra úzko spolupracuje s viacerými významnými domácimi a zahraničnými inštitúciami, priemyselnými podnikmi, univerzitami a výskumnými ústavmi.

 

Utorok 16.07.2024
Meniny má
Drahomír

 
 
 

Katedra strojárstva
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovenská republika
 
Tel.:+421 960 423366
E-mail: kts@aos.sk                               
Copyright © 2005 KIS AOS
                 Aktualizácia: 21. 10. 2019