Informácie
Aktuality
Archív udalostí
Profil katedry
Študijné zameranie
Pracovníci katedry
Konferencie
Fotogaléria
Štúdium
Vzdelávanie
Výskumná činnosť
Publikačná činnosť
Ostatné
Stránka AOS
Na stiahnutie...


Vedecká a výskumná činnosť

   Katedra strojárstva sa pri riešení projektov na medzinárodnej úrovni orientuje do oblasti v rámci panelov NATO STO a v oblasti úloh aplikovaného výskumu a vývoja pre rezort MO SR do oblastí špeciálnej mobilnej techniky, materiálového inžinierstva moderných a inteligentných materiálov, ochrany techniky a živej sily pred účinkami nástražných výbušných systémov, maskovania jednotlivca a techniky, eliminácii demaskujúcich príznakov pri streľbe z ručných palných zbraní.


Zvyšovanie kvalifikácie vedecko-pedagogických pracovníkov
 • v rámci doktorandského štúdia;
 • formou habilitačného konania na docentov;
 • formou inauguračného riadenia na menovanie profesorov;
 • formou odborných kvalifikačných kurzov. • Prezentácia výsledkov výskumu a vývoja:
 • publikovaním v medzinárodných a domácich karentovaných časopisoch;
 • publikovaním v sledovaných databázach Web of Science a Scopus;
 • prezentáciou na medzinárodných kongresoch, sympóziách a konferenciách v zahraničí;
 • prezentáciou na medzinárodných kongresoch, sympóziách a konferenciách v rámci SR;
 • na konferenciách, seminároch a kolokviách rezortného charakteru. • Členstvo v komisiách v rámci doktorandského štúdia, habilitačných a inauguračných konaní:
 • na Univerzite obrany v Brne;
 • na civilných vysokých školách v SR;
 • zriaďovaných v rámci AOS.
 • NASPÄŤ
  
  Utorok 16.07.2024
  Meniny má
  Drahomír

   
   
   
  
  Katedra strojárstva
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
  Demänová 393
  031 01 Liptovský Mikuláš
  Slovenská republika
   
  Tel.:+421 960 423366
  E-mail: kts@aos.sk                               
  Copyright © 2005 KIS AOS
                   Aktualizácia: 21. 10. 2019