AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL
generála Milana Rastislava Štefánika

„Students´ Scientific Conference 2023 - V4 GROUP“
18. mája 2023

 

konferencia sa koná pod záštitou prorektora pre vedu AOS
doc. Ing. Borisa ĎURKECHA, CSc.
 
 
 
© KIS AOS 2023                                     Aktualizované 25. 1. 2023