UNIVERZITA TRETIEHO VEKU

Cenník UTV - akademický rok 2022/2023 (letný semester)

Ponuka UTV na akademický rok 2022/2023 - brožúra


Rozvrh vyučovania UTV - akademický rok 2022/2023

Prihláška na UTV - akademický rok 2022/2023

    Podmienkami prijatia pre štúdium na UTV sú:
  • minimálne stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou,
  • vek minimálne 45 rokov.


 späť   
 
© KIS AOS 2012                            Aktualizované 28. 1. 2021