PROJEKT
7. rámcového programu Európskej únie

 

 


 

Safe control of non cooperative vehicles through electormagnetic means
-
Bezpečné ovládanie nespolupracujúcich vozidiel prostredníctvom elektromagnetických zariadení
 
 
 

© Copyright 2012 KIS