Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 03. 10. 2023        
 Hlavná stránka


Archív udalostí AOS v roku 2010
 
22. 12. 2010 Slávnostné ukončenie VODK
17. 12. 2010 3. ročník Vianočného tenisového turnaja
17. 12. 2010 Ukončenie krátkodobého odborného kurzu
15. 12. 2010 Vianočný bouldering
14. 12. 2010 Vianočný futbalový turnaj
7.-9.12.2010 Seminár o technikách boja zblízka
7.-9.12.2010 Medzinárodné cvičenie "Black Bear 2011" sa uskutoční v SR
7. 12. 2010 Mikulášsky volejbalový turnaj
3. 12. 2010 Ukončenie ZVŠK 12
2.-3.12.2010 Majstrovstvá OS SR vo vojensko praktickom plávaní
2. 12. 2010 "Spoločný cieľ, rovnaké priority a jednotný tím"
29. 11. 2010 Prví absolventi VODK 2010-2011
26. 11. 2010 Minister obrany v AOS
24. 11. 2010 Otvorenie 7. VVŠK
22. 11. 2010 Majstrovstvá AOS v plávaní
18. 11. 2010 Technologický deň Servisne Orientovanej Architektúry
18. 11. 2010 Športová streľba zo vzduchovej pušky
16. 11. 2010 O ISAF s pridelencom obrany USA
12. 11. 2010 Ukončenie 5. ISOC
11. 11. 2010 Špeciálne komunikačné a informačné riešenia pre ozbrojené sily
10.-11.11.2010 Výzbroj a technika pozemných síl 2010
10. 11. 2010 Deň otvorených dverí
9. 11. 2010 Otvorenie DKAVŠ 7
5.-12.11.2010 Samostatný štábny nácvik "Liptov 01"
2. 11. 2010 Pietna spomienka v Západných Tatrách
28.-29.10.2010 Národná a medzinárodná bezpečnosť
21.-22.10.2010 Komplexné sociálne zabezpečenie vojenského profesionála
18.-20.10.2010 Kurz o národnom krízovom manažmente
5.-7.10.2010 Akadémia & Vapac
5. 10. 2010 Otvorenie akademického roka 2010/2011
4.-8.10.2010 CAX "ORION 2010"
4.10.-7.10.2010 Rokovanie veliteľov výcvikových a vzdelávacích centier PzM v AOS
29.9.-1.10.2010 Manažment - teória, výučba a prax
30. 9. 2010 AOS so spôsobilosťou elektr. obstarávania tovarov a služieb
september 2010 AOS začala implementáciu projektu "Skvalitnenie správy riadenia AOS LM"
21.-24.9.2010 Medzinárodná súťaž All Rounder 2010
22. 9. 2010 AOS podala vynález na ÚPV SR
7. 9. 2010 Plk. Poussineau navštívila AOS
7. 9. 2010 Otvorenie 12. ZVŠK
6. 9. 2010 Začal sa ISOC 5
august 2010 AOS začala implementáciu ďalšieho projektu spolufinancovaného zo zdrojov EÚ
31. 8. 2010 Noví piloti pre Vzdušné sily OS SR
19.-23.7.2010 Výcvik riadiacich letovej prevádzky v AOS
júl 2010 Logo Top WebLibu
9. 7. 2010 Stovka bakalárov pre Ozbrojené sily SR
8. 7. 2010 Noví inžinieri a Univerzita 3. veku
6. 7. 2010 Summer camp 2010
2. 7. 2010 Letná škola v AOS
28. 5. 2010 Priznanie práv Ministerstvom školstva SR
25. 6. 2010 Kariérne vzdelávanie práporčíkov
24. 6. 2010 4. ISOC ukončený
21. 6. 2010 V AOS sa začali štátne skúšky
17. 6. 2010 Zasadal Akademický senát AOS
17. 6. 2010 AK AOS v súťaži Top WebLib
17.5.-18.6.2010 Prvý kurz inštruktorov špeciálnej telesnej prípravy v OS SR
15.-16.6. 2010 Prijímacie konanie na AOS
10. 6. 2010 Workshop a project ICAR
9. 6. 2010 Ukončené štvorsemestrálne doplnkové pedagogické štúdium
9.-10.6. 2010 Roky premien
4. 6. 2010 Ďalší absolventi v oblasti bezpečnostnej a obrannej politiky štátu
1.-2.6. 2010 Prezentácia našich študentov v Brne excelentná
1.-2.6. 2010 11. zasadnutie Národnej komisie pre služby SR
2. 6. 2010 Študenti AOS rozdávali deťom radosť...
24.-28.5. 2010 Kurz projektových manažérov
27. 5. 2010 Ukončenie ďalších kurzov CĎV
26.-28.5. 2010 "Signály" už v X. ročníku
26. 5. 2010 ISOC 4 úspešne ukončil prvú časť kurzu Term 1
25. 5. 2010 Udelenie čestného titulu „doctor honoris causa“
20. 5. 2010 Študentská vedecká konferencia 2010
19.-21.5. 2010 Športový deň rektora Univerzity obrany v Brne
17.-20.5. 2010 CAX "ZOBOR 2010"
14. 5. 2010 6. Vyšší veliteľsko-štábny kurz – ukončený
13. 5. 2010 O novej strategickej koncepcii NATO
10.-14. 5. 2010 CAX "Nebezpečný mrak 2010"
10. 5. 2010 Návšteva z Iževskej štátnej technickej univerzity
10. 5. 2010 Otvorenie 4. KNB pre zamestnancov verejnej správy
8. 5. 2010 Študent AOS tretí na MS v športovej kulturistike
7. 5. 2010 Minister obrany SR vystúpil v AOS
6.-7. 5. 2010 Majstrovstvá ozbrojených síl v cezpoľnom behu 2010
5. 5. 2010 Peter Kalna v silnej konkurencii úspešný
4. 5. 2010 Pracovná návšteva z Akadémie policajného zboru
30. 4. 2010 Ďalšie odbornosti smerujú do Vzdušných síl OS SR
29. 4. 2010 Kurz ISOC 4 sa úspešne rozbehol
29.-30. 4. 2010 Konferencia "Oslobodenie Slovenska 1944-1945"
27. 4. 2010 Terminológia v taktike a operačnom umení
22.-24. 4. 2010 Študentská konferencia AFASTUD Brašov
21. 4. 2010 Finále medziuniverzitnej ligy vo florbale
19. 4. 2010 V AOS otvorili štvrtý medzinárodný kurz ISOC
11.-16. 4. 2010 Zvyšovanie odbornosti príslušníkov 5. PŠU Žilina
15. 4. 2010 Výročné zasadanie AS AOS
15. 4. 2010 Ukončenie kurzu Cisco sieťová akadémia – CCNA Exploration
13.-15. 4. 2010 CAX "LOGISTIC GAME 2010"
13. 4. 2010 Cezpoľný beh
8.-9. 4. 2010 Študijná cesta VVŠK
9. 4. 2010 Dohoda o spolupráci s poľskou Vojenskou akadémiou pozemných síl
29. 3. 2010 Ku Dňu učiteľov
26. 3. 2010 Športový deň rektora
22. 3. 2010 Návšteva generálneho riaditeľa Slovenskej národnej knižnice v AOS
19. 3. 2010 VODK ukončili ďalší psychológovia
16. 3. 2010 Logistika v mnohonárodných expedičných operáciách
15. 3. 2010 Dohoda o vzájomnej spolupráci so ZVOS
9.-10. 3. 2010 Študijná cesta VVŠK
8. 3. 2010 Kolégium rektora
2. a 3. 3. 2010 Ocenenie od Microsoftu
2. 3. 2010 Otvorenie 11. ZVŠK
2. 3. 2010 Spolupráca s Univerzitou Konštantína Filozofa
26. 2. 2010 Ďalšie odbornosti z VODK pre OS SR
26. 2. 2010 Krátkodobý odborný kurz Poverení bezpečnostní zamestnanci
25. 2. 2010 Bezpečnosť práce na elektrických inštaláciách a elektrických zariadeniach
22.-26. 2. 2010 Vojenskí policajti v ISOC
23. 2. 2010 Majstrovstvá Ozbrojených síl SR v bežeckom lyžovaní
16. 2. 2010 Marketplace 2010
12. 2. 2010 Akreditované krátkodobé odborné kurzy Správa registratúry a Administratívna bezpečnosť pre zamestnancov v štátnej a verejnej správe
11. 2. 2010 ZASADAL AKADEMICKÝ SENÁT
11. 2. 2010 Kolégium rektora
1.-5. 2. 2010 „Fuzzy“ konferencia pod hlavičkou AOS
29. 1. 2010 Ukončenie 5 Vstupných odborných dôstojníckych kurzov
29. 1. 2010 Ďalší špecialisti na počítačovú a sieťovú bezpečnosť
28. a 29.1.2010 Memoriál pplk. ThLic. Michala Štanga v minifutbale
20.-29.1.2010 Blokový výcvik kadetov 4. ročníka
22. 1. 2010 12 vysokoškolákov bolo vymenovaných do hodnosti poručík OS SR
18.-22.1.2010 Tematický týždeň vo VVŠK
11.–13.1.2010 CAX "DKAVŠ 6"
 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (1646)