Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 23. 06. 2024        
 Hlavná stránka


Udalosti v roku 2022
 
     7. 7. 2022 Najnovšie informácie nájdete na našej novej webovej stránke
     4. 7. 2022 Pokračujeme v podpore Ozbrojených síl Bosny a Hercegoviny
   31. 6. 2022 Elektrotechnikov vzdelávajú už tri desaťročia
   31. 6. 2022 Slávnostné ukončenie Univerzity tretieho veku
   30. 6. 2022 Spolupráca školských jednotiek pri účelovom cvičení
   30. 6. 2022 Výročná konferencia k vojenskému vzdelávaniu
   28. 6. 2022 4. ročník veteránskeho výstupu na Ďumbier
   28. 6. 2022 Ukončenie 28. DKAVŠ v 3 vojenských odbornostiach
   28. 6. 2022 Ďalší absolventi kurzu plánovania operácií na taktickom stupni velenia
   22. 6. 2022 Kľúčové kompetencie manažéra – veliteľa
   21. 6. 2022 Teoretické a praktické zamestnania profesionálnych vojakov AOS
   14. 6. 2022 Prví absolventi 28. DKAVŠ
   13. 6. 2022 Noví poručíci Leteckej fakulty TUKE posilnia vzdušné sily
   13. 6. 2022 27. ZVŠK v mimoriadnom termíne ukončený
   10. 6. 2022 Prvé sólo lety kadetov - pilotov
     9. 6. 2022 Olympiáda o Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike
     9. 6. 2022 V Piešťanoch začala letecká festivalová sezóna
     8. 6. 2022 Kurz operátorov staníc LETVIS
     7. 6. 2022 Prijímacie konanie na AOS
     2. 6. 2022 Športový deň rektora
   30. 5. 2022 ANTIHYBRID
   23. 5. 2022 Študentská vedecká konferencia 2022
   19. 5. 2022 Vysoký záujem o kurz „Krízový manažment, integrovaný záchranný systém, civilná ochrana“
   10. - 12. 5. 2022 Výstavný veľtrh obrannej techniky IDEB 2022
   18. 5. 2022 Dopravná logistika
   17. 5. 2022 Prax kadetov odbornosti L10
   13. 5. 2022 Prváci pomáhali s opravou zásobovacieho bunkra
   12. 5. 2022 Účastníci kurzu ZVŠK navštívili miesta bojov o Liptovský Mikuláš
   12. 5. 2022 Prax mechanizovaných odborností
     9. 5. 2022 Navštívili sme Múzeum holokaustu
     9. 5. 2022 Pripomenuli sme si koniec II. svetovej vojny
     9. 5. 2022 Nová vysokoškolská učebnica Rádiotechnický prieskum
     6. 5. 2022 Patrouille des Glaciers
     5. 5. 2022 103. výročie úmrtia M. R. Štefánika
     4. 5. 2022 Prepojili sme teóriu s praxou
     2. 5. 2022 Seminár rádiotechnikov v Pardubiciach
   29. 4. 2022 Odborná príprava a prax kadetov odbornosti G-20
   26. 4. 2022 Výročné rokovanie Akademického senátu AOS
   24. 4. 2022 27. Základný veliteľsko-štábny kurz v novom termíne otvorený
   23. 4. 2022 Študenti Akadémie Policajného zboru cvičili na simulačnom centre
   22. 4. 2022 Strelecká súťaž „Krtko cup“
   20. 4. 2022 ISOC 26 bol slávnostne ukončený
   11. 4. 2022 Študenti Akadémie ozbrojených síl excelovali na medzinárodnej vedeckej konferencii SECOSAFT 2022 v rumunskom Sibiu
     8. 4. 2022 Ročné preskúšanie riadiacich letovej prevádzky
     4. 4. 2022 Pripomenuli sme si 77. výročie oslobodenia mesta Liptovský Mikuláš
   31. 3. 2022 Úspešné ukončenie 27. DKAVŠ
   30. 3. 2022 Ocenenie za výkon štátnej služby
   28. 3. 2022 Deň učiteľov
   15. 3. 2022 Majstrovstvá AOS vo florbale
   10. 13.- 3. 2022 Medzinárodné školenie horských záchranárov
   17. 3. 2022 Základný kurz pre riadiacich letovej prevádzky II.
     8. 3. 2022 Medzinárodný deň žien
   28. 2. 2022 Slávnostné otvorenie 28. DKAVŠ
   23. 1 - 18. 2. 2022 Francúzski kadeti navštívili akadémiu
     13. - 18. 2. 2022 Blokový výcvik kadetov v Kamenici nad Cirochou
     7. - 14. 2. 2022 Zimný výcvik kadetov
   14. 2. 2022 Začal ISOC 26
     7. - 18. 2. 2022 Kurz plánovania operácií na taktickom stupni velenia
   24. 1. - 4. 2. 2022 Kurz boja z blízka
     1. - 4. 2. 2022 Záverečné preskúšanie kadetov z vojenského programu
     9. 2. 2022 Navždy nás opustil plk.v.v. Dr.h.c. Prof. Ing. Miroslav Žák, DrSc.
   31. 1. - 4.2. 2022 Vstupný kurz plánovania spoločných operácií NATO
     1. 2. 2022 Výcvik prvákov vo vojenskej topografii
   19. 1. 2022 Spomienka na obete leteckého nešťastia pri obci Hejce
 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (4198)