Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Streda 28. 02. 2024        
 Hlavná stránka
Deň učiteľov

Deň učiteľov
 
    28. marec sa už desiatky rokov spája so slávením Dňa učiteľov. Táto tradícia začala v bývalom Československu v roku 1955 a trvá dodnes. Ide o výnimočný deň, kedy si pripomíname narodenie Jana Amosa Komenského, učiteľa národov, ktorý sa svojím dielom, názormi a pedagogickou činnosťou zaradil medzi najvýznamnejšie osobnosti svetovej pedagogiky.
    
    Deň učiteľov a okrúhle 430. výročie narodenia učiteľa národov sme si tento rok pripomenuli slávnostným zhromaždením v aule Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS), vzhľadom k protipandemickým opatreniam v redukovanej forme. Prorektor pre vzdelávanie plk. Ing. Aurel SABÓ, PhD. v úvode všetkých privítal a ocenil možnosť slávnostne sa poďakovať učiteľom akadémie za ich prácu v súčasnej zložitej dobe. Prácu učiteľov vyzdvihol ako tvorivú činnosť, ktorá si vyžaduje veľkú mieru pedagogického citu, veľa tvorivých úvah vychádzajúcich zo sústavného štúdia, vzdelávania sa a analyzovania výsledkov svojej práce.
    
    Rektor AOS doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. poďakoval všetkým učiteľom, ktorí sa podieľajú na vzdelávaní kadetov, príslušníkov kariérnych, či krátkodobých kurzov, teda všetkým tým, ktorí zabezpečujú pedagogickú činnosť a vojenskú prípravu v akadémii. Poblahoželal všetkým, ktorí boli v tento deň ocenení a vyzdvihol prácu nových docentov, doc. Ing. Mariána Babjaka, PhD. a doc. Ing. Vladimíra Popardovského, PhD., ktorým v túto slávnostnú chvíľu odovzdal dekréty o udelení vedecko-pedagogického titulu „docent“ v odbore Výzbroj a technika ozbrojených síl.
    
    Na záver poprial všetkým zúčastneným zdravie, pokoj, pohodu a prítomným kadetom – piatakom veľa úspechov do blížiacich sa skúšok.
    
    Rektor AOS v tento deň zároveň udelil:
  • Komenského plaketu I. stupňa za dlhoročnú svedomitú pedagogickú prácu v AOS a významný prínos vo vedeckej oblasti na národnej a medzinárodnej úrovni doc. RNDr. Ľubomírovi Dederovi, PhD. (katedra informatiky).
  • Komenského plaketu II. stupňa ako uznanie za dlhodobo aktívny prínos vo vyučovaní a rozvoji logistickej problematiky v rámci vzdelávania kadetov AOS doc. Ing. Stanislavovi Morongovi, PhD. (katedra logistického zabezpečenia).
  • Komenského plaketu III. stupňa za inovatívny prístup v oblasti vzdelávania nemeckého jazyka a vedeckej činnosti v rámci rozvoja jazykového vzdelávania Mgr. Eve Révajovej (katedra spoločenských vied a jazykov).
  • Medailu „Za rozvoj AOS“ za dlhodobý aktívny prínos vo výchovno-vzdelávacom procese v oblasti riadenia letovej prevádzky mjr. Ing. Miroslavovi Žentekovi, PhD. (Simulačné centrum).
  • Zlatú plaketu AOS za dlhoročnú pedagogickú činnosť v prospech AOS doc. Ing. Ľubomírovi Andrášovi, PhD. (katedra elektroniky) a Mgr. Beáte Lehotskej (katedra spoločenských vied a jazykov).
  • Zlatú plaketu AOS za pedagogickú činnosť v rámci vojenského vysokoškolského vzdelávania a za výsledky v oblasti vedeckej práce mjr. Ing. Jaroslavovi Kompanovi, PhD. (katedra vojenskej taktiky a operačného umenia)
  • Striebornú plaketu AOS za dosahovanie výborných výsledkov vo výcviku v rámci vojenského programu kadeta nrtm. Pavlovi Sekanovi (Školské jednotky).
  • Zároveň bola na ocenenie primátorom mesta Liptovský Mikuláš za dlhoročné pedagogické pôsobenie v spoločenských vedách navrhnutá vedúca Katedry spoločenských vied a jazykov AOS doc. PhDr. Mária Petrufová, PhD., ktorá si na slávnostnom oceňovaní pedagógov dňa 25. marca 2022 prevzala z rúk primátora Jána Blcháča pamätný list.
  
Foto k článku 1 Foto k článku 2 Foto k článku 3
  
Foto k článku 4 Foto k článku 5 Foto k článku 6
  
        Ďalšie fotografie   text: -sz-, foto: -ds-    
  




gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (1428)