Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 24. 06. 2024        
 Hlavná stránka
Teoretické a praktické zamestnania profesionálnych vojakov AOS

Teoretické a praktické zamestnania profesionálnych vojakov AOS
 
    Dňa 8. júna 2022 vykonali profesionálni vojaci AOS v dočasnej a stálej službe v zmysle mesačného plánu činnosti veliteľskú prípravu, počas ktorej bola vyhodnotená činnosť a plnenie úloh AOS počas uvedenia do pohotovosti na základe Nariadenia ministra obrany Slovenskej republiky.
    
    Počas teoretického zamestnania nabrali profesionálni vojaci nové vedomosti v oblastiach domáceho krízového manažmentu, logistických spôsobilostiach OS SR a aj v oblasti psychológie, ako zvládať stres v krízových situáciách. Prednášajúcimi boli kpt. Ing. Matúš Moravčík (OOdd), Ing. Daniel Brezina, PhD. (KtBaO), mjr. Ing. Dušan Hrnčiar (KtLZ) a por. Mgr. Simona Babiková (SkPeSl).
    
    Zároveň dňa 15. júna 2022 vykonali profesionálni vojaci praktické zamestnanie strelieb z ručných zbraní v strelnici Horná Mičiná, kde v rámci cvičenia č.2 streľba na preverenie, zdokonalili streľbu zo samopalu vz. 58 v polohách v stoji, kľaku a ľahu. Najlepšími strieľajúcimi boli vyhodnotení mjr. Ing. Michal Hrnčiar, PhD., npor. Ing. Martin Bartoš, PhD., mjr. Ing. Róbert Klačko, mjr. Ing. Vladimír Kadlub a kpt. Ing. Pavol Lukášik.
  
Foto k článku 1     Foto k článku 2
  
Foto k článku 3     Foto k článku 4
  
  text: kpt. Ing. Matúš Moravčík, foto: kpt. Radovan Sliacky    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (4198)