Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 03. 10. 2023        
 Hlavná stránka
Blokový výcvik kadetov v Kamenici nad Cirochou

Blokový výcvik kadetov v Kamenici nad Cirochou
 
    V súlade s Organizačným nariadením rektora Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (AOS) pre prípravu a vykonanie blokového výcviku, vykonali kadeti 2. ročníka v dňoch 13. - 18. 2. 2022 a následne kadeti 1. ročníka v termíne 20. - 25. 2. 2022 blokový výcvik vo VVP Kamenica nad Cirochou.
    
    Uvedeného výcviku sa zúčastnilo 79 kadetov 2. ročníka AOS a 1 kadet z francúzskej akadémie. Veliteľom vyvedenej jednotky CHOPOK bol kpt. Ing. Radovan Sliacky. Z prvého ročníka sa výcviku zúčastnilo 126 kadetov, velil im kpt. Ing. Michal Frič.
    
    O materiálno technické zabezpečenie cvičiacich sa starali výkonní poddôstojníci rtn. Michaela Sabóová a rtm. Martin Odlevák. Oblasť samotného výcviku zastrešovali inštruktori výcviku školských jednotiek nrtm. Ján Knižka, nrtm. Pavol Sekan, nrtm. Dušan Veselovský, nrtm. Štefan Krolák a rtm. Ján Mrlian. Pyrotechnickú činnosť vykonával nrtm. Peter Pavelica.
    
    Poveternostné podmienky počas výcviku boli naozaj „taktické“, niekedy až na hranici únosnosti, s čím sa kadeti vysporiadali na veľmi vysokej úrovni. Počas výcviku sa zdokonaľovali v taktickej a streleckej príprave, čo bolo zavŕšené ich písomným preskúšaním. V taktickej príprave bol výcvik druhého ročníka zameraný na témy: Útok družstva s úplnou a skrátenou prípravou a Obrana bojového postavenia družstva mimo dotyku a v dotyku s nepriateľom. Prvý ročník cvičil témy: Pohyb vojaka po bojisku, Život v poli, Pochod členitým terénom.
    
    „Súčasťou výcviku bolo použitie jedného BVP-1 a dvoch OT-90 s obsluhou od 21.mpr Trebišov, čo prispelo k zvýšeniu jeho kvality“, uviedli velitelia vyvedených jednotiek.
    
    Dňa 15. februára 2022, počas výcviku ročníka CHOPOK bola vykonaná inšpekcia vyčlenených jednotiek z 21.mpr pre zabezpečenie výcviku kadetov veliteľom 2. mechanizovanej brigády Prešov, brigádnym generálom Slavomírom Verčimákom. V rámci inšpekcie veliteľ 2. mechanizovanej brigády skonštatoval, že stanovené ciele výcviku sa darí aj napriek nepriaznivému počasiu napĺňať.
    
    Už viac krát spomínané „taktické“ počasie spôsobilo najmä to, že 2. ročník nemohol vykonať cvičenie strelieb zo Sa vz. 58. Kadetom 1. ročníka sa počasie počas streleckej prípravy zlepšilo a mohli vykonať cvičenia v streľbe zo Sa vz. 58 P a Pi vz. 82.
    
    „V závere môžem zhodnotiť, že všetci cvičiaci kadeti plnili úlohy zodpovedne, a to aj v náročných klimatických podmienkach. Celkové hodnotenie jednotky bolo vyhovujúce,“ povedal kpt. Sliacky, veliteľ 2. ročníka. O výcviku kadetov 1. ročníka sa pozitívne vyjadril aj ich veliteľ kpt. Frič.
  
Foto k článku 1 Foto k článku 2 Foto k článku 3
  
Foto k článku 4 Foto k článku 5 Foto k článku 6
        Ďalšie fotografie   Text a foto: kpt. Ing. Radovan Sliacky    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (1644)