Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 23. 06. 2024        
 Hlavná stránka
Prijímacie konanie na AOS

Prijímacie konanie na AOS
 
    V týždni od 31. mája do 2. júna sa na Akadémii ozbrojených síl (AOS) uskutočnili prijímacie skúšky na denné trojročné bakalárske štúdium študijných programov: Bezpečnosť a obrana štátu, Elektronické zbraňové systémy, Vojenské spojovacie a informačné systémy a Zbraňové systémy, zbrane a ich časti. Počas štyroch dní sa prijímacieho konania zúčastnilo 229 záujemcov z toho 196 záujemcov v riadnom termíne a 33 záujemcov sa zúčastnilo v rámci náhradného termínu dňa 7. júna. Tento rok bolo na AOS evidovaných 718 podaných prihlášok na štyri študijné programy.
    
    Účastníci o štúdium na AOS absolvovali pred samotným prijímacím konaním výberové konanie do štátnej služby na Personálnom úrade Ozbrojených síl SR. V rámci tohto konania absolvovali zdravotnú prehliadku, psychodiagnostické vyšetrenie a testy fyzickej zdatnosti.
    
    V akademickom roku 2022/2023 plánuje AOS prijať na denné bakalárske štúdium 147 študentov, ktorí sa stanú profesionálnymi vojakmi v prípravnej štátnej službe a popri štúdiu budú vykonávať vojenský program kadeta.
    
    Od 7. júna prebieha na Akadémii ozbrojených síl aj prijímacie konanie na doktorandské štúdium. V tomto roku môže AOS prijať do svojich radov 25 externých a 4 interných doktorandov.
  
Foto k článku 1     Foto k článku 2
  
  
Foto k článku 3     Foto k článku 4
        Ďalšie fotografie   text:-sz-, foto:-ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (4197)