Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 23. 06. 2024        
 Hlavná stránka
Pokračujeme v podpore Ozbrojených síl Bosny a Hercegoviny

Pokračujeme v podpore Ozbrojených síl Bosny a Hercegoviny
 
    Na základe požiadavky Ozbrojených síl Bosny a Hercegoviny (OS BaH) a plánu schválených aktivít programu NATO DEEP Bosna a Hercegovina (Defence Education Enhancement Program) na rok 2022 sa v termíne od 28. júna do 1. júla 2022 uskutočnila vzdelávacia aktivita zameraná na plánovanie operácií na operačnom stupni velenia.
    
    Medzinárodný tím zložený z odborníkov z Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (AFA) a Univerzity verejnej správy - Ludovika (L-UPS) z Budapešti, pod vedením akademického vedúceho pre oblasť vojenského vzdelávania v OS BaH pplk. Ing. Martina Chovanca, PhD., pripravil skrátenú verziu programu jedného z kurzov poskytovaných Oddelením medzinárodných kurzov Centra vzdelávania.
    
    Počas štyroch dní sa pplk. Ing. Jozef Kuchta, mjr. Ing. Miroslav Majtner, pplk. Dr. Sándor Szabó a Levente Kováts snažili prostredníctvom prezentácií, mini-cvičení a riadených diskusií dosiahnuť zvládnutie preberanej problematiky operačného plánovania na základe plánovacej smernice COPD (Comprehensive Operational Planning Directive).
    
    Program NATO DEEP BaH dlhodobo podporuje prostredníctvom viacerých vzdelávacích a výcvikových inštitúcií krajín NATO a partnerských krajín rozvoj a reformu vybraných vzdelávacích a výcvikových zariadení OS BaH v oblasti vojenského vzdelávania dôstojníkov a poddôstojníkov a jazykového vzdelávania. Hlavným dôvodom vycestovania medzinárodného tímu bola požiadavka na prípravu inštruktorov Veliteľsko-štábneho kurzu (Command and Staff Course) zameraného na vzdelávanie budúcich podplukovníkov OS BaH a predstaviteľov Veliteľstva pre výcvik a doktríny (Training and Doctrine Command).
  
Foto k článku 1 Foto k článku 2 Foto k článku 3
  
Foto k článku 4 Foto k článku 5 Foto k článku 6
  
        Ďalšie fotografie   text a foto: pplk. Ing. Martin Chovanec    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (4195)