Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 19. 05. 2024        
 Hlavná stránka
Seminár rádiotechnikov v Pardubiciach

Seminár rádiotechnikov v Pardubiciach
 
    V roku 1974 sa uskutočnil prvý pracovný seminár s názvom „Seminár katedier a ústavov s rádioelektronickým zameraním vysokých škôl Českej a Slovenskej republiky“. Od začiatku bolo usporadúvanie semináru putovné a túto tradíciu sa podarilo zachovať aj po rozdelení Československa v roku 1993 a pretrváva dodnes. V tomto roku bola organizátorom 44. seminára Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzity v Pardubiciach. Na seminári v dňoch 27. - 29. apríla 2022 sa stretlo celkom 40 zástupcov akademických pracovísk s rádioelektronickým zameraním zo 4 slovenských a 6 českých vysokých škôl a univerzít. Nakoľko Katedra elektroniky AOS je nielen tradičným účastníkom, ale i usporiadateľom týchto seminárov, aj v tomto roku sa na seminári zúčastnili jej zástupcovia doc. Ochodnický a doc. Matoušek. Katedra elektroniky bola aj ich usporiadateľom v rokoch 2007 a 2015.
    
    Úvod seminára bol venovaný ukážke laboratórií a technického vybavenia Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice. Takéto ukážky jednotlivých pracovísk a laboratórií sú v rámci predmetných seminárov nielen tradičné, ale aj veľmi inšpirujúce. Po prehliadke fakulty nasledovala návšteva spoločnosti RETIA a.s. Pardubice, ktorá je tradičným producentom nielen radarovej techniky, ale i ďalších podobných rádioelektronických zariadení. V závere prvého dňa seminára sa účastníci presunuli do hotela Skalní Město neďaleko Prachova na Jičínsku, kde v prekrásnom prostredí známych Prachovských skál seminár pokračoval ďalším programom. Zástupcovia jednotlivých pracovísk prezentovali výsledky svojej vedeckej a pedagogickej činnosti, diskutovali o aktuálnych problémoch rádioelektroniky a jej výučby na vysokých školách.
    
    Seminár katedier a ústavov s rádioelektronickým zameraním vysokých škôl Českej a Slovenskej republiky je svojim spôsobom výnimočné a historicky unikátne podujatie, ktoré výrazným spôsobom prispieva ku skvalitneniu vysokoškolského vzdelávania.
    
    K tradícii týchto seminárov neodmysliteľne patrí aj záverečný ceremoniál „odovzdávania putovnej valašky“, pri ktorom aktuálny organizátor odovzdá putovnú valašku organizátorovi nasledujúceho ročníka. V tomto roku si valašku odviezli zástupcovia Technickej univerzity v Košiciach, ktorí deklarovali pripravenosť organizovať v poradí 45. seminár v roku 2023 na východnom Slovensku.
  
Foto k článku 1
  
  text a foto: doc. Ing. Ján Ochodnický, PhD.    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (3047)