Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 23. 06. 2024        
 Hlavná stránka
Vysoký záujem o kurz „Krízový manažment, integrovaný záchranný systém, civilná ochrana“

Vysoký záujem o kurz „Krízový manažment, integrovaný záchranný systém, civilná ochrana“
 
    Práve v týchto dňoch prebieha na Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika štvordňový krátkodobý odborný kurz „Krízový manažment, integrovaný záchranný systém, civilná ochrana“, ktorého účelom je zvyšovať pripravenosť verejnej správy zdieľaním skúseností z riešenia krízových situácii a poznatkov z oblasti pôsobenia hybridných hrozieb.
    
    Kurz je určený pre profesionálnych vojakov a zamestnancov rezortu Ministerstva obrany Slovenskej republiky na základných, stredných i vrcholových odborných a manažérskych funkciách, pre príslušníkov bezpečnostných zborov Slovenskej republiky, predstaviteľov štátnej a verenej správy, ale i ďalších záujemcov.
    
    Vzhľadom k rekordnému záujmu o kurz v tomto roku, je jeho prvý termín určený pre zástupcov štátnej správy a samosprávy, starostov a prednostov okresných úradov. Následne sa plánuje kurz otvoriť ešte dva krát do konca roka.
    
    „Budeme sa snažiť odovzdať poznatky a skúsenosti ľudí, ktorí s krízovými situáciami prichádzajú do kontaktu a venujú sa im. Dôraz bude kladený na psychologické otázky riešenia krízových situácií, rozoberieme riešenia civilnej ochrany na úrovni samosprávy a priblížime Strategické centrum krízového manažmentu, ktoré funguje pri MO SR. Prinesieme skúsenosti z využívania výpočtovej techniky pri riešení krízových situácií a na simulačnom centre ukážeme jeho možnosti a ako môže napomôcť pri riadení krízových situácií, na základe udalostí, ktoré sme už riešili.“, uviedol garant kurzu - vedúci Katedry bezpečnosti a obrany AOS prof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc.
    
    Súčasťou kurzu je okrem teoretickej časti tiež získanie praktických zručností pri riešení projektov na podporu krízového riadenia a možnosti prípravy krízových manažérov prostredníctvom Simulačného centra AOS. Účastníkov čaká tiež praktické preverenie schopností efektívneho a účinného rozhodovania v časovej tiesni a strese.
    
    
Ako ocenil minister obrany SR Jaroslav Naď, kurz je významným príspevkom MO SR k vyššej pripravenosti zamestnancov štátnej a verejnej správy v oblasti krízového manažmentu. „Urgenciu k potrebe zvyšovania pripravenosti v tejto oblasti jednoznačne podčiarkuje vojna na Ukrajine, avšak k týmto aktivitám sme sa zodpovedne zaviazali ešte v Programovom vyhlásení vlády SR na roky 2020 – 2024,“ priblížil.
  
Foto k článku 1 Foto k článku 2 Foto k článku 3
  
Foto k článku 4 Foto k článku 5 Foto k článku 6
  
        Ďalšie fotografie   text:-internet,-sz-, foto:-ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (4196)