Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Streda 28. 02. 2024        
 Hlavná stránka
Ďalší absolventi kurzu plánovania operácií na taktickom stupni velenia.

Ďalší absolventi kurzu plánovania operácií na taktickom stupni velenia
 
    V termíne 13.-24.6.2022 prebiehal na oddelení medzinárodných kurzov AOS v tomto roku už po druhý krát kurz plánovania na taktickom stupni velenia - „Decision Making Process at Tactical Level“.
    
    Cieľom tohto krátkodobého kurzu bolo oboznámiť jeho účastníkov s postupmi práce štábu a princípmi plánovania operácií na stupni prápor v súlade s predpisom NATO APP-28 („Tactical Planning for Land Forces“) a s dôrazom na odbornú vojenskú terminológiu v anglickom jazyku.
    
    Kurzu sa zúčastnilo 14 príslušníkov (22. mechanizovaný prápor, 14. tankový prápor a 1 kolega z AOS).
    
    Kurz bol ukončený 24.6.2022 slávnostným odovzdaním certifikátov, ktoré si absolventi prevzali z rúk náčelníka oddelenia, pplk. Jozefa Kuchtu. Ten vo svojom záverečnom príhovore poďakoval študentom za ich prácu a vyslovil nádej, že nadobudnuté vedomosti pretavia do konkrétneho využitia na svojich útvaroch a taktiež ich odovzdajú svojim kolegom. Naviac vyslovil želanie absolvovania tohto kurzu celými štábmi, čím by sa znásobil výsledný efekt a aplikácia naučeného do praxe.
  
Foto k článku 1
  
  text: -zf-, foto: rtm. Martin Kuziel    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (1428)