Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 20. 04. 2024        
 Hlavná stránka
Prváci pomáhali s opravou zásobovacieho bunkra

Prváci pomáhali s opravou zásobovacieho bunkra
 
    V sobotu 7. mája sa 12 kadetov spolu s veliteľom ročníka Ďumbier kpt. Michalom Fričom zúčastnilo opráv zásobovacieho partizánskeho bunkra v Iľanovskej doline. Išlo o iniciatívu Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Liptovskom Mikuláši (SZPB), ktorej cieľom je iniciovať v orgánoch štátnej správy a samosprávy starostlivosť o ochranu a údržbu pamiatok po protifašistickom odboji. O pomoc ich požiadal predseda miestnej organizácie SZPB plk. v. v. Ján Martinko.
    
    Rekonštrukcia bunkra je naplánovaná v dvoch fázach. Prvou fázou, ktorá sa uskutočnila v sobotu, bolo rozobratie starého bunkra pre jeho veľmi zlý technický stav. Kadeti pomáhali s úpravou terénu a likvidáciou pôvodnej stavby a s vývozom materiálu. Poškodené drevo zo stavby zniesli k lesnej ceste a postarali sa o úpravu staveniska a prístupového chodníka k bunkru. V ďalšej fáze sa vybuduje nový partizánsky bunker.
    
    „Kadeti sa popri práci zoznámili s históriou protifašistického odboja regiónu, videli ťažký terén, v ktorom sa nachádzali nielen naši, ale i francúzski partizáni, evakuovaní obyvatelia Iľanova, Liptovského Mikuláša a ich židovskí spoluobčania“, uviedol plk. v. v. Ján Martinko. Zároveň poďakoval a vyjadril spokojnosť s prácou a výkonom kadetov.
    
    Sme veľmi radi, že naši kadeti mali možnosť zúčastniť sa a pomôcť pri oprave tejto stavby, ktorá nám pripomína boj Slovákov v SNP počas II. sv. vojny.
  
Foto k článku 1 Foto k článku 2 Foto k článku 3
  
Foto k článku 4 Foto k článku 5 Foto k článku 6
  
  text: -sz-, foto: kpt. Ing. Michal Frič    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (2449)