Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 19. 05. 2024        
 Hlavná stránka
Vstupný kurz plánovania spoločných operácií NATO

Vstupný kurz plánovania spoločných operácií NATO
 
    Certifikovaný týždňový „Vstupný kurz plánovania spoločných operácií NATO“, sa už po 7. krát konal v priestoroch Oddelenia medzinárodných kurzov Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) s cieľom oboznámiť sa s plánovaním vojenských operácií podľa štandardov NATO.
    
    Kurz sa konal v termíne 31.1. - 4.2.2022 za účasti zástupcu z generálneho štábu Gruzínska, dvoch odborníkov z Univerzity obrany Brno, ako aj dvoch francúzskych kadetov. Zastúpenie mala i Slovenská republika s ôsmimi príslušníkmi Ozbrojených síl SR.
    
    Cieľom krátkodobého kurzu bolo oboznámiť jeho účastníkov s doktrínami a postupmi NATO a oboznámiť štábnych dôstojníkov s procesom plánovania operácií NATO. Kurz reflektoval vojenské požiadavky na štandardizáciu plánovania operácií v rámci NATO a zameriaval sa na plánovanie operácií na operačnom stupni.
    
    Absolvovanie kurzu umožní jeho účastníkom pracovať ako plánovač na medzinárodnom veliteľstve na operačnej úrovni pod vedením NATO, ďalej pri spracovávaní operačných plánov, ktoré zahŕňajú všetky relevantné faktory pre efektívne a úspešné vykonanie operácie a napomôže uplatniť procesy plánovania v praxi.
    
    Slávnostným príhovorom prorektora pre vzdelávanie plukovníka Aurela Sabóa a odovzdaním certifikátov o úspešnom absolvovaní kurzu, bol tento kurz dňa 4.2.2022 ukončený. Účastníci, predovšetkým zahraniční, vyjadrili veľkú spokojnosť so získanými vedomosťami a úrovňou kurzu. Pridanou hodnotou bolo podeliť sa o skúsenosti a vedomosti v medzinárodnom prostredí.
  
Foto k článku 1
  
Foto k článku 1 Foto k článku 2 Foto k článku 3
  
Foto k článku 1 Foto k článku 2 Foto k článku 3
  
        Ďalšie fotografie   text: Zuzana Freissl, MBA, foto: -ds-
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (3045)