Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 23. 06. 2024        
 Hlavná stránka
Výročná konferencia k vojenskému vzdelávaniu

Výročná konferencia k vojenskému vzdelávaniu
 
    V dňoch 20. júna až 23. júna sa uskutočnila v poradí už jedenásta konferencia k vojenskému vzdelávaniu „Clearing House on Defense Education“ v priestoroch Inštitútu vyšších obranných štúdií (Centre for Higher Defense Studies) v Ríme v Taliansku.
    
    Na konferencii sa zúčastnili predstavitelia 27 krajín, ktorí reprezentovali 64 vojenských vzdelávacích a výcvikových inštitúcií. Hlavným cieľom konferencie bolo vyhodnotenie príspevkov jednotlivých krajín. Tieto prostredníctvom vzdelávacích inštitúcií v rámci programu NATO DEEP (Defense Education Enhancement Program) pomáhajú k rozvoju a podpore vojenského vzdelávania dôstojníkov a poddôstojníkov a jazykového vzdelávania v zmysle štandardov NATO v 16 partnerských krajinách NATO (Arménsko, Azerbajdžan, Gruzínsko, Ukrajina, Moldavsko, Bosna a Hercegovina, Kolumbia, Tunisko, Mauretánia, Srbsko, Irak, Jordánsko, Maroko, Mongolsko, Kirgistan, Kazachstan, Uzbekistan).
    
    Podpora vojenského vzdelávania sa v danej krajine uskutočňuje na základe pozvánky z danej krajiny a špecifikácie jednotlivých oblastí podpory. Akadémiu ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika reprezentoval pplk. Ing. Martin Chovanec, PhD., ktorý v súčasnej dobe zastáva pozíciu Akademického vedúceho pre oblasť vojenského vzdelávania v Bosne a Hercegovine. V závere konferencie bolo predstaviteľmi veliteľstva NATO v Bruseli ocenené zapojenie poddôstojníckeho zboru OS SR do programu NATO DEEP.
    
    Jednou z vojenských vzdelávacích inštitúcii, ktorá sa konferencie zúčastnila, bola aj NATO Defense College Rím, v ktorej aktuálne pôsobí pplk. Ing. Roman Kráľ ako zástupca SR.
  
Foto k článku 1
  
  text a foto: pplk. Ing. Martin Chovanec, PhD.    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (4197)