Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 23. 06. 2024        
 Hlavná stránka
Kľúčové kompetencie manažéra – veliteľa

Kľúčové kompetencie manažéra – veliteľa
 
    Katedra spoločenských vied a jazykov v spolupráci s Katedrou logistického zabezpečenia zorganizovala opätovne po predchádzajúcich pozitívnych skúsenostiach krátkodobý odborný kurz zameraný na efektívnu komunikáciu. Do kurzu sa prihlásilo 12 adeptov z rôznych pracovísk v rámci OS SR (12. mpr. Nitra, 101 prrchbo Rožňava, 902.žpr Michalovce a 1170 Trenčín) a uskutočnil sa v dobe od 6. - 8. júna 2022. Pozitívnou črtou kurzu bolo, že sa ho zúčastnili naši bývalí študenti, ktorí majú záujem zlepšovať svoju komunikáciu a mnohí ďalší profesionálni vojaci a zamestnanci, ktorým záleží na kvalite svojho prejavu.
    
      Lektori v kurze (Petrufová, Belan, Martinská, Pažický a Vallo) sa snažili do svojich vystúpení okrem teoretických základov vložiť aj praktické metódy, formy, prostriedky v rámci zážitkovej pedagogiky a prípadové štúdie súvisiace s tak rozmanitou problematikou akou komunikácia neustále je.
    
    Zaujímavým vkladom do obsahu bola aj problematika strategickej komunikácie a dezinformácií v dnešnej dobe. O dobrú spoluprácu akademickej obce a skúsených profesionálov sa postaral najmä veliteľ 57. samostatného oddielu a hovorca Síl pre špeciálne operácie pplk Mgr. Mário Pažický, EMBA a Mgr. Matej Vallo. Obidvaja lektori značne obohatili rétoriku a komunikáciu (akademickú) o poznatky a skúsenosti odborníkov na komunikáciu v OS SR, čo sa ukázalo nielen počas Covidu 19 - krízová komunikácia, ale aj v rámci PR – komunikácie s verejnosťou.
    
    Nenahraditeľným sa stal manažérsko - komunikačný tréning zručností v audiovizuálnom centre Akadémie ozbrojených síl za skvelej pomoci jej pracovníčky Ing. Danuši Spilej. Z hodnotiaceho formulára a spätnej väzby sa zistilo, že účastníci vyjadrili spokojnosť s kurzom na 89,6 %. Najväčší záujem bol o problematiku masmediálnej, krízovej a interkultúrnej komunikácie a ocenili pozitívny profesionálny prístup všetkých lektorov.
  
Foto k článku 1     Foto k článku 2
  
Foto k článku 3     Foto k článku 4
  
  text: doc. PhDr. Mária Petrufová, PhD., foto: doc. Ing. Lubomír Belan, PhD.    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (4198)