Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 19. 05. 2024        
 Hlavná stránka
Prax mechanizovaných odborností

Prax mechanizovaných odborností
 
    Študenti 3. a 5. ročníka študijného programu Bezpečnosť a obrana štátu, vojenskej špecializácie G10, absolvovali v termíne 19. 4. – 6. 5. 2022 prax na 12. mechanizovanom prápore v Nitre a 22. mechanizovanom prápore v Michalovciach. Cieľom praxe bolo osvojiť si metódy a postupy riešenia praktických úloh, preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť aj zložitejšie úlohy v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti.
    
    V priebehu praxe boli kadeti zaradení do mechanizovaných jednotiek v rámci práporov, v ktorých sa aktívne zapájali do stanovených činností ako velitelia čiat. Vďaka aktívnemu prístupu príslušníkov nitrianskeho a michalovského mechanizovaného práporu mali študenti vytvorené podmienky, aby mali možnosť podieľať sa na riadení rôznych činností mechanizovaných čiat. Študenti tak dostali výbornú príležitosť na preverenie si nadobudnutých teoretických vedomostí v praxi, získanie nových poznatkov a osvojenie si praktických zručností, ktoré budú môcť využiť v nasledujúcom štúdiu a najmä vo svojej ďalšej profesionálnej kariére.
  
Foto k článku 1 Foto k článku 2 Foto k článku 3
  
Foto k článku 4 Foto k článku 5 Foto k článku 6
  
  text a foto: kpt. Mgr. Michal Bartoš    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (3046)