Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 23. 06. 2024        
 Hlavná stránka
Odborná príprava a prax kadetov odbornosti G-20

Odborná príprava a prax kadetov odbornosti G-20
 
    V termíne 19. - 29. apríla 2022 absolvovali študenti učebných skupín B31b, M11b a M21b – delostreleckí učni, odbornú prípravu a prax vo Výcvikovom priestore Vojenského obvodu Lešť. Vďaka výbornej spolupráci katedry vojenskej taktiky a operačného umenia s útvarmi OS SR sa podarilo pripraviť pre študentov zaujímavý a náročný program, ktorého vyvrcholením boli bojové školské streľby kadetov z mínometov.
    
    Pre tretiakov znamenali dva týždne zamerané na obsluhovanie zbraňových systémov prvý kontakt s delostreleckým hardvérom. Napriek tomu si remeslo osvojili veľmi rýchlo a už po prvom týždni mohol koordinátor praxe mjr. Michal Vajda konštatovať, že sú schopní plniť palebné úlohy ostrou streľbou z mínometov bezpečne, spoľahlivo a metodicky správne.
    
    Študenti štvrtého ročníka v rámci odbornej prípravy nadviazali na teoretické poznatky získané v predmete Streľba a riadenie paľby delostrelectva. Učebňu pri príprave prvkov vymenili za skutočné miesto riadenia paľby a pomocou spojovacích prostriedkov riadili podriadené palebné jednotky a pridelené prieskumné prostriedky. Riadiacim odbornej prípravy bol doc. Jaroslav Varecha.
    
    Piataci v rámci praxe získavali pod vedením mjr. Miroslava Mušinku neoceniteľné praktické skúsenosti z organizácie a vykonávania delostreleckého prieskumu a vyžadovania palebnej podpory. Vďaka kontaktu s príslušníkmi prieskumnej batérie rožňavského raketometného oddielu si okrem navádzania paľby mínometov vyskúšali aj činnosť pri riadení paľby raketometov.
    
    V rámci záverečného cvičenia študenti všetkých troch ročníkov plnili úlohy spoločne a komplexne. Študenti piateho ročníka plnili úlohu senzorov a vyžadovali palebnú podporu v prospech imitovanej manévrovej jednotky. Proces vyžadovania paľby bol vykonávaný v súlade s postupmi NATO, a pomocou moderných prístrojov študenti paľbu aj precízne opravovali. Vďaka ich pozorovaniam štvrtáci upravovali prvky streľby a riadili tretiakov v palebných postaveniach. Tí s nekompromisnou presnosťou zasahovali ciele. Spolu vytvorili koncert fungujúcej palebnej podpory, ktorý so záujmom sledovali aj prítomní príslušníci útvarov OS SR, ktorí sa živo zaujímali hlavne o činnosť piatakov, ktorí už o niekoľko týždňov posilinia ich rady.
    
    Zamestnania sa podarilo uskutočniť vďaka podpore a ústretovosti 54. raketometného oddielu z Rožňavy a 12. mechanizovaného práporu z Nitry, ktorí prax a odbornú prípravu zabezpečili materiálne, personálne a poskytli kadetom aj množstvo neoceniteľných rád a skúseností.
  
Foto k článku 1       Foto k článku 2       Foto k článku 3       Foto k článku 4
  
Foto k článku 5 Foto k článku 6 Foto k článku 7
  
Foto k článku 8 Foto k článku 9 Foto k článku 10
  
        Ďalšie fotografie   text: mjr. Michal Vajda, foto: KtVTaOU    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (4195)