Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 24. 09. 2023        
 Hlavná stránka
Úspešné ukončenie 27. DKAVŠ

Úspešné ukončenie 27. DKAVŠ
 
    V dňoch 11. marca a 1. apríla 2022 sa v priestoroch Centra vzdelávania Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo slávnostné ukončenie 27. dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl (27. DKAVŠ) za účasti prorektora pre vzdelávanie plk. Ing. Aurela Sabóa, PhD. a riaditeľa centra vzdelávania plk. Ing. Jozefa Wesselényiho, Ph.D.
    
    Kurz bol realizovaný v termíne od 22. 11. 2021 do 11. marca 2022 pre vojenské odbornosti G60 - čestná stráž, H10 - vojenské zdravotníctvo, S17- vojenská hudba, U10 vojenský manažment a výcvik a v termíne od 22. 11. 2022 do 1. apríla 2022 pre vojenské odbornosti P10 – vojenská polícia, S14 – finančno-ekonomická služba.
    
    Cieľom kurzu bolo poskytnúť účastníkom vstupné vojenské vzdelanie pre získanie požiadavky na vojenskú hodnosť poručík, nadporučík a kapitán. Do kurzu nastúpilo 15 PrV v dočasnej a stálej štátnej službe, ktorí prešli výberovým konaním na dôstojnícke funkcie.
    
    Kurz prebiehal od začiatku dištančnou formou vzdelávania prostredníctvom softvéru MS Teams a po uvoľnení opatrení prešiel od januára 2022 na prezenčnú formu výuky a výcviku. Kurz pozostával zo všeobecnej vojenskej prípravy (VVP) a odbornej vojenskej prípravy (OVP), ktorej súčasťami boli aj záverečné skúšky z VVP a OVP vykonávané komisiami rektora resp. komisiami útvarov a zariadení OS SR v jednotlivých odbornostiach. Pre odbornosť S-14 bol dňa 31. 3. 2022 v komisii AOS prítomný náčelník odboru rozpočtu a financovania (J8) GŠ OS SR plk. Ing. Miloš Kollárik.
    
    Prorektor pre vzdelávania a riaditeľ centra vzdelávania v závere poďakovali lektorom z centra vzdelávania a katedier AOS a absolventom popriali veľa pracovných úspechov v nových funkciách v prospech OS SR.
  
Foto k článku 1 Foto k článku 2 Foto k článku 3
  
Foto k článku 4 Foto k článku 5 Foto k článku 6
  
        Ďalšie fotografie   text: kpt. Ing. Martin Kováč, foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (1387)