Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 19. 05. 2024        
 Hlavná stránka
Navždy nás opustil plk.v.v. Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Žák, DrSc.

Navždy nás opustil plk.v.v. Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Žák, DrSc.
 
Foto k článku    Dňa 8. februára 2022 nás vo veku nedožitých 79 rokov navždy opustil bývalý rektor a dlhoročný pedagóg našej vysokej školy - plk.v.v. Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Žák, DrSc.
    
    Profesor Miroslav Žák pôsobil viac ako 30 rokov na vojenských vzdelávacích inštitúciách v Liptovskom Mikuláši, kde sa podieľal na výchove viacerých generácií študentov, pôsobil ako školiteľ a garant v rámci vedeckej výchovy.
    
    Narodil sa v Uherskom Hradišti (ČR). V rokoch 1962-1966 pôsobil ako stredoškolský učiteľ a od roku 1975 ako vysokoškolský pedagóg na Vysokej vojenskej technickej škole v Liptovskom Mikuláši.
    
  Bol prvým nositeľom hodnosti doktora vojenských vied v Slovenskej republike. Po dobu pôsobenia vo vojenskom školstve vyučoval najmä problematiku manažmentu protivzdušnej obrany, otázky optimálnej organizácie systémov paľby, velenia a riadenia paľby, základy operačného výskumu, ako aj otázky technického zabezpečenia protivzdušnej obrany. Za toto obdobie sa výraznou mierou podieľal na kvalitnej príprave absolventov pre potreby ozbrojených síl. Je považovaný za zakladateľa vedeckej školy, ktorá v bývalom Československu a Slovensku, rozvíjala otázky manažmentu protivzdušnej obrany.
    
    Profesor Žák počas svojho pôsobenia vykonával rôzne funkcie. Začínal ako vedúci katedry, pôsobil ako prorektor pre vedu Vysokej vojenskej technickej školy a neskôr bol rektorom Vojenskej akadémie, kedy so vznikom samostatnej Slovenskej republiky a jej ozbrojených síl, zvládal náročné úlohy transformácie školy technického charakteru na školu so širokým univerzitným zameraním. Krátke obdobie pôsobil aj ako vedúci odboru vojenského vzdelávania a vedy na Ministerstve obrany SR. V závere svojej profesionálnej kariéry pôsobil ako vedúci Katedry obrany a bezpečnosti v Akadémii ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši.
    
    Profesor Žák bol zodpovedným riešiteľom medzinárodného vedeckého projektu EDA (Európskej obrannej agentúry) zameraného na oblasť rozvoja systémov na podporu rozhodovania pri velení v mierových operáciách. Charakterizovala ho rozsiahla vedecká a publikačná činnosť, najmä v oblasti obrany, bezpečnosti a vojenstva a bol medzinárodne uznávaným odborníkom v oblasti svojho pedagogického a vedeckého pôsobenia.
    
    Česť jeho pamiatke!
  
Foto k článku 1     Foto k článku 2

Foto k článku 3
  
  text: -zdroj AOS-, foto:-ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (3044)