Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Streda 06. 12. 2023        
 Hlavná stránka
Ročné preskúšanie riadiacich letovej prevádzky

Ročné preskúšanie riadiacich letovej prevádzky
 
    Výcviková organizácia pre riadiacich letovej prevádzky AOS je jedinou certifikovanou organizáciou na realizovanie všetkých druhov výcvikov s použitím simulátorov riadenia letovej prevádzky, vrátane realizácie potrebných preskúšaní na zachovanie kontinuity procesov poskytovania služieb riadenia letovej prevádzky vo vzdušnom priestore SR.
    
    V termíne od 4. – 8. apríla 2022 vykonal Úrad vojenského letectva MO SR v spolupráci s Výcvikovou organizáciou pre riadiacich letovej prevádzky AOS v Liptovskom Mikuláši pravidelné ročné teoretické preskúšanie všetkých vojenských riadiacich letovej prevádzky v súlade so záväzným európskym nariadením „EU 2015/340“, ktoré definuje podmienky získania ako i udržania si spôsobilostí riadiacich letovej prevádzky.
    
    Hlavným cieľom každej odbornej prípravy ako i preskúšania vojenských riadiacich letovej prevádzky je získať, udržať a priebežne zdokonaľovať všetky návyky potrebné na výkon vlastnej funkcie. Udržanie a preverenie požadovaných znalostí a schopností je nutné na bezpečné poskytovanie služieb vo vzdušnom priestore SR. Takéto preskúšanie a príprava sú súčasne určené aj na verifikáciu zavádzania nových zmien v postupoch, ktoré vyplývajú z požiadavky realizácie zmien v štruktúre a častiach vzdušného priestoru. Potrebná pripravenosť je dôležitá i pred implementáciou nových technických zariadení na priebežnú kontrolu zručností, ako aj potvrdenia a osvojenia si aktualizácie dohôd, smerníc a všetkých nových postupov, ktoré vplývajú na bezpečnosť služieb riadenia letovej prevádzky.
    
    Medzi prioritné povinnosti všetkých vojenských zamestnancov stanovíšť riadenia letovej prevádzky patrí príprava v praktickej či teoretickej rovine s mechanizmom preskúšania, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou udržiavania a skvalitňovania odborného rastu. Zodpovedný a precízny prístup počas prípravy, vrátane jej opakovaného a dôkladného vykonávania, je predispozíciou k zvyšovaniu úrovne bezpečnosti ako takej. Každá kvalifikovaná príprava zahŕňa teoretickú časť a praktické cvičenia vykonávané v syntetickom prostredí vrátane rôznych typov simulácií. Úspešný výsledok preskúšania je podmienkou, či už na udržanie alebo získanie nových znalostí a zručností za účelom praktického poskytovania plynulých, flexibilných, ale predovšetkým bezpečných služieb.
  
Foto k článku 1     Foto k článku 2
  
Foto k článku 3     Foto k článku 4
  
  text a foto: mjr. Ing. Miroslav Žentek, PhD.    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (3746)