Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Streda 06. 12. 2023        
 Hlavná stránka
Základný kurz pre riadiacich letovej prevádzky II.

Základný kurz pre riadiacich letovej prevádzky II.
 
    Na základe dlhoročnej medzinárodnej spolupráce s Českou republikou sa na Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) v termíne od 14. februára do 25. februára 2022 konal „Základný kurz pre riadiacich letovej prevádzky II“, ktorý absolvovali štyria frekventanti Univerzity obrany Brno. Počas uvedeného kurzu mali možnosť absolvovať výcvik v syntetickom prostredí, ktoré reprezentovalo všetky tri spôsobilosti poskytovania služieb riadenia letovej prevádzky. Predmetné syntetické prostredie Výcvikovej organizácie pre riadiacich letovej prevádzky v Liptovskom Mikuláši je jediné tohto druhu v podmienkach Slovenskej republiky a je využívané na mandatórny výcvik všetkých vojenských riadiacich letovej prevádzky v OS SR. Na všetkých troch stanovištiach si účastníci precvičili poskytovanie oblastnej služby riadenia, približovacej služby riadenia a poskytovanie vežového riadenia, vrátane realizácie aktivít zameraných na riešenie núdzových a krízových situácií vo vzdušnom priestore. Českí študenti ukončili kurz v piatok 25. februára 2022 prevzatím osvedčenia o absolvovaní druhej fázy kurzu.
    
    Výcvik študentov Akadémie obrany Brno prebieha na pravidelnej báze už od roku 2018. Kvalitu poskytovaných služieb potvrdzuje i fakt, že Katedra letectva Univerzity obrany v Brne má v roku 2022 záujem vykonať na Simulačnom centre AOS v rámci riešenia úloh vývoja a výskumu vedecké merania v oblasti určovania pracovnej záťaže riadiacich letovej prevádzky pri poskytovaní služieb riadenia letovej prevádzky. Samotné využívanie syntetického prostredia Výcvikovej organizácie RLP, ktorá je prioritne určená na výcvik vojenských riadiacich letovej prevádzky, signifikantne zvyšuje pripravenosť OS SR na plnenie úloh pohotovostného systému štátu v čase mieru, ako i v prípade nasadenia pri riešení vojnového konfliktu.
  
Foto k článku 1 Foto k článku 2 Foto k článku 3
  
Foto k článku 4 Foto k článku 5 Foto k článku 6
  
  text a foto: pplk. Ing. Zsolt Pastorek, PhD.    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (3746)