Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 19. 05. 2024        
 Hlavná stránka
Študenti Akadémie ozbrojených síl excelovali na medzinárodnej vedeckej konferencii SECOSAFT 2022 v rumunskom Sibiu

Študenti Akadémie ozbrojených síl excelovali na medzinárodnej vedeckej konferencii SECOSAFT 2022 v rumunskom Sibiu
 
    Časopis Forbes v roku 2008 označil 150-tisícové rumunské mesto Sibiu za ôsme najidylickejšie mesto na život v Európe. Toto jedinečné mesto s bohatou históriou je taktiež dôležitou metropolou pre rumunské vysoké školstvo. Svoje pevné miesto tu má dlhé roky i vysoká škola pozemného vojska „Nicolae Bălcescu“ Land Forces Academy v Sibiu (Rumunsko), ktorá v dňoch 07. - 09.04.2022 organizovala v poradí už 27. medzinárodnú študentskú konferenciu „SECOSAFT 2022“. Konferencie sa zúčastnili študenti z 13 krajín, prevažne z Európy a nechýbalo ani slovenské zastúpenie štyroch študentov z Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (ďalej len „AOS“). Študentov sprevádzal kpt. Ing. Pavol Lukášik (katedra strojárstva) a Ing. Radovan Stephany.
    
    Konferencia s bohatým programom bola vedená formou súťaže o najlepšiu študentskú vedeckú a odbornú prácu. Študenti bakalárskeho štúdia súťažili v 7 vedeckých sekciách a v 4 vedeckých sekciách súťažili študenti magisterského štúdia. Celkom bolo predstavených viac ako 338 súťažných vedeckých prác.
    
    Mimoriadne úspešne si počínali študenti 3. ročníka z Katedry strojárstva AOS (študijný program Zbraňové systémy, zbrane a ich časti), ktorí súťažili v sekcii TECHNICAL SCIENCES. Voj. 1. st. Jakub Handzilko tu získal skvelé 1. miesto so súťažnou prácou „Unmanned Screw Drive Vehicle“ kde predstavil nekonvenčný prototyp bezposádkového vozidla, ktoré bolo vyvíjané pod vedením doc. Ing. Vladimíra Popardovského, PhD. a Ing. Miroslavy Cúttovej, PhD. Výborné 3. miesto získal voj. 1. st. Jakub Kolečár, ktorý v súťažnej práci „Creation of 3D Model of PT-Mi-Ba-III in CAD“ prezentoval model protipechotnej míny s mínovým zapaľovačom v prostredí CAD s využitím 3D tlače. Tento model bol vyvinutý pod vedením npor. Ing. Martina Bartoša, PhD., mjr. Ing. Petra Peruna, PhD. a Ing. Miroslavy Cúttovej, PhD. Podobnú a veľmi zaujímavú prácu z mínovej problematiky predstavil voj 1. st. Matúš Jurkovič, ktorý sa tiež takmer dostal na stupne víťazov.
    
    Obrovský úspech dosiahla študentka 4. ročníka Katedry informatiky AOS (študijný program Vojenské spojovacie a informačné systémy) voj. 1. st. Bianca Badidová, ktorá sa stala absolútnou víťazkou tejto medzinárodnej konferencie a bola jej udelená najvyššia cena rektora „AWARD OF EXCELLENCE“. Vo svojej práci „Applications of Neural Networks in Data Communication Analysis“ predstavila aplikáciu neurónových sietí pre dátové analýzy. Informačný systém vyvíjala pod vedením pplk. doc. Ing. Michala Turčaníka, PhD. Táto práca bola vyhodnotená ako najlepšia v rámci celej konferencie.
    
    Slovenský tím z AOS z Liptovského Mikuláša sa počas konferencie tešil veľkej pozornosti a uznania zo strany usporiadateľa a súťažiacich. Svojimi úspechmi študenti nadviazali na výborné výsledky z minulosti a majú právom povesť silných súperov na medzinárodnej úrovni. Naši študenti sú výzvou a inšpiráciou nielen pre usporiadateľov, ale aj pre mnohé zahraničné vojenské univerzity. Patrí im preto veľké poďakovanie, rovnako ako aj tímu pedagógov, ktorí ich viedli a podporovali.
  
Foto k článku 1 Foto k článku 2 Foto k článku 3
  
Foto k článku 4 Foto k článku 5 Foto k článku 6
  
Foto k článku 7 Foto k článku 8 Foto k článku 9
  
  text : -vit-, kpt. Ing. Pavol Lukášik, foto: Ing. Radovan Stephany    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (3046)