Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 19. 05. 2024        
 Hlavná stránka
Prví absolventi 28. DKAVŠ

Prví absolventi 28. DKAVŠ
 
    V termíne od 28. februára 2022 do 10. júna 2022 bol Centrom vzdelávania Akadémie ozbrojených síl organizovaný 28. dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl (28. DKAVŠ) v 7 vojenských odbornostiach: A20 - letectvo, C20 – ochrana utajovaných skutočností, G60 – čestná stráž, H10 – vojenské zdravotníctvo, P10 - vojenská polícia, S18 – vojenská duchovná služba a U10 – vojenský manažment a výcvik.
    
    DKAVŠ je súčasťou prípravy vzdelávania pre hodnostný zbor dôstojníkov rezortu Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Do 28. DKAVŠ celkovo nastúpilo 83 profesionálnych vojakov a vojačiek OS SR v prípravnej štátnej službe, pričom dňa 10. 06. 2022 ukončilo kurz prvých 14 absolventov.
    
    Cieľom kurzu bolo poskytnúť jeho účastníkom vstupné vojenské vzdelanie pre získanie požiadavky na vojenskú hodnosť poručík, nadporučík a kapitán. Kurz bol rozdelený na všeobecnú vojenskú prípravu a odbornú vojenskú prípravu. Všeobecná vojenská príprava bola pre všetkých účastníkov kurzu spoločná a bola v hlavnej miere vedená príslušníkmi centra vzdelávania a katedrami AOS. Po jej ukončení bola vykonávaná odborná vojenská príprava, ktorá bola organizovaná podľa vojenských odborností a ich špecializácií. Na jej zabezpečení sa veľkou mierou podieľali útvary a zariadenia GŠ OS SR, pre odbornosť A20 – Stredisko prípravy leteckých odborností Prešov, pre odbornosť H10 – Úrad hlavného lekára, DP: Ondrašová, pre odbornosť P10 – Odbor krízového manažmentu, výcviku kynológie, Vlkanová Hronsek, pre odbornosť S18 – Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách a Ozbrojených zborov Slovenskej Republiky, ďalej zložky a katedry AOS.
    
    Akt slávnostného pasovania do prvej dôstojníckej hodnosti vykonal náčelník oddelenia národných kurzov pplk. Ing. Peter GEREC, PhD. a osvedčenie o absolvovaní kurzu im slávnostne odovzdal generálny duchovný Ústredia ekumenickej a pastoračnej služby v OS a OZ SR plukovník Mgr. Viktor SABO.
  
Foto k článku 1     Foto k článku 2
  
Foto k článku 3     Foto k článku 4
  
        Ďalšie fotografie   text: mjr. Ing. Ivan Šmihovský, foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (3046)